Därför ska du hyra in personal

Att ha rätt kompetens på plats vid rätt tillfälle är strategiskt viktigt för alla företag i dag. I vissa fall handlar det om rekryteringar och i andra fall om att ta in konsulter – eller inhyrd personal. 

Branschorganisationen Bemanningsföretagen har listat fem goda skäl till att just inhyrning kan vara ett bra alternativ för ett företags strategi när det gäller kompetensförsörjning. Bland de främsta skälen anger de:

* Företaget får exakt den kompetens som behövs vid rätt tidpunkt.

* Kostnaderna är låga för personaladministration och koordination av verksamheten i förhållande till visstidsanställningar.

*En bemanningslösning möjliggör också fokuserade projektsatsningar eller särskilda satsningar på nya verksamheter/tjänster, där företaget kan testa med inhyrd personal innan man kör fullskaligt.

Läs hela inlägget från Bemanningsföretagen här! 

Behöver du rekrytera eller hyra in personal? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Sorterat under Nyheter

Nyheter

Liknande artiklar