Hur kommunicerar du med ditt kroppsspråk?

Ett viktigt verktyg för oss människor är att läsa av varandra. Att börja reflektera över ditt eget kroppsspråk kan ha en stor betydelse för att senare kunna påverka hur andra uppfattar dig. Det kan exempelvis vara betydelsefullt att tänka på under en arbetsintervju. Vad säger egentligen ditt kroppsspråk till andra?

”Små finjustreringar kan kan leda till stora förändringar”

Amy Cuddy är socialpsykolog och har främst intresserat sig för icke-verbala uttryck och beteenden. Hon menar att vi gör bedömningar utifrån kroppsspråk i sociala sammanhang och situationer. Detta kan ha meningsfulla betydelser för vem man anställer, vem man väljer att prata med på festen eller vem man bjuder ut på dejt. Kroppsspråket kan påverka hur andra ser oss och även hur vi ser på oss själva.

Kolla in klippet med socialpsykologen Amy Cuddy:

Nyheter

Liknande artiklar

Gör succé på arbetsintervjun

10 frågor du bör ställa under medarbetar-samtalet!

Medarbetarsamtalet är det perfekta tillfället att stämma av hur dina medarbetare mår och presterar – följ våra tips!

Ladda hem guide »