Inhouse / Checklista för en framgångsrik förändring i din verksamhet
Koordinator

Checklista för en framgångsrik förändring i din verksamhet

Många förändringar genomförs utan att den får effekt eller kanske möter man motstånd; det som låter bra när ledningen presenterar en förändring, blir ofta omtolkat under resans gång eller kanske missar man helt sitt mål. Inhouse har lång erfarenhet av förändringsledning och här kommer 10 korta kom-i-håg.

1. ’Why and What?’; Definiera tydligt och skriftligt varför förändringen genomförs och vad den har för mål på kort och på lång sikt. Ange ort hur den ska gå till och kanske några bärande principer. Sätt mätkriterier så ni kan mäta effekten av förändringen.

2. Enighet; säkra att ledningsgruppen för er verksamhet där förändringen ska genomföras är enig och verkligen förstår och kan uttrycka detta med varför, vad , hur etc.

3. Kommunicera med alla chefer; som ledare företräder man arbetsgivaren …både i stort och smått; det gäller för din verksamhet att alla som är s.k. ’ first line managers’ får klart för sig förändringens omfattning, motiv mm.

4. Kommunicera med alla medarbetare; gör de tydligt, använd ett kort bildmaterial som kan återanvändas av alla, lägg upp det på ert intranät eller motsvarande. Ge denna presentation tid, hantera frågor från gruppen och skapa redan från start en tydlig delaktighet.

5. En projektledare är inte alltid förändringsledare; en förändringsledare är ofta med och stöder ledningen i att formulera kärnbudskap och presentationsmaterial …. samt  driver sin roll längre än projektledaren, bl a för att mäta effekterna av förändringen över tid.

6. Återkoppla löpande; Ge alla berörda en regelbunden återkoppling om utvecklingen av förändringsarbetet, återanvänd underlag från första kommunikationstillfället kring syfte och mål med den, uppdatera ev tidplaner.

7. Redovisa framgångar; berätta vad som sker och vilka effekter ni kanske ser redan i ett tidigt skede. Lyft fram bra förslag och frågor från medarbetarna och utse gärna månadens bästa förslag eller liknande.

8. Hantera frågor och lista dem gärna i en logg; hantera och introducera även alla nya medarbetare som kanske kommer in mitt under förändringens gång.

9. Mät resultatet enligt de kriterier ni satte upp från början.

10. Fira resultatet av förändringen och tacka alla medarbetare för deras medverkan.

Det finns mycket mer att säga om hur Du på ett framgångsrikt sätt kan genomföra förändringar. Om du står inför en förändring eller kommit fel under arbetets gång; kontakta gärna oss på INHOUSE så tar vi dig igenom detta.