Inhouse / Så hittar du dina karriärmål
skrivbord_block

Så hittar du dina karriärmål

Du har säkert suttit i intervjuer där du har känt att företaget eller rekryteraren har överhanden. Men vad skulle hända om du gick in i varje intervju eller läste varje platsannons fullt medveten om exakt vad som är viktigast för dig i din karriär?

För att komma till den punkten, måste du hitta de faktorer du aldrig ska göra avkall på för att hålla siktet på ditt karriärmål.

1. Inventera din karriärhistorik

Börja med att skapa en lista över varje jobb du någonsin haft. Ja, varje! Även det du hade på gymnasiet i grillkiosken vid idrottsplatsen, eller barnvaktandet av din grannes barn. Notera alla de saker du både gillade och inte tyckte om i varje jobb, och leta efter den röda tråden. Till exempel, om du märker att du har arbetat med siffror i flera av jobben – är det för att du tycker om att arbeta med siffror, eller är det för att du egentligen gillar att kunna lösa problem?

Utmana dig själv att tänka lite större om de teman du ser som en röd tråd i dina åsikter, och sök teman som framhäver dina största styrkor. Dina bästa karriärval gör du på de grunder där du kommer att kunna utnyttja dina styrkor, inte på att åtgärda dina svagheter.

2. Tänk på hur din vardag ser ut

Fundera över din livsstil, både hur ditt liv ser ut nu och hur du vill att det ska gestalta sig under de kommande tre till fem åren. Vad i ditt liv, utanför jobbet, är viktigast för dig? Vad vill du göra mer av i livet? Vad av det du gör nu skulle du aldrig vara villig att ge upp?

Fundera sedan över din arbetsstil. Vilken typ av arbetsmiljö tar fram det bästa hos dig? Vilken typ av människor tycker du om att arbeta med? Vilka typer av utmaningar stimulerar dig?

Även om vi alla älskar att tänka på våra största drömmar, är huvuddelen av våra liv vardag. Att veta vad som kommer att hålla dig motiverad, engagerad och nöjd i vardagen är nyckeln till att skapa en karriärväg som fungerar för dig.

3. Kombinera nu den information du har samlat in

Utgå från det du kom fram till i de två föregående punkterna, och destillera ner dina resultat tills du har tre till fem saker som du med absolut säkerhet kan säga inte är förhandlingsbara faktorer när det kommer till dina karriärmål.

Ett exempel kan vara: Ej alltför fasta arbetstider. Till exempel om din livssituation är att du har små barn, men ändå vill ha ett arbete som driver mot dina karriärmål.

4. Använd det du har lärt dig!

Nu vet du vad dina orubbliga karriärfaktorer är. Hur sätter du dem i handling och hur ser du till att du inte hoppar på något erbjudande som bara råkar korsa din väg?
Ta ansvar för dem! Om någon av faktorerna känns som hindrande eller ouppnåeliga, gör om processen. Då har du antagligen slarvat i steg 3. Du bör också dela dem med dina vänner och kontakter när du diskuterar ditt jobbsökande. Detta kan kännas riskabelt i början, men en tydlig uppsättning "måsten" som styr dina val är faktiskt mycket användbart för människor som är i stånd att hjälpa dig.

Slutligen, glöm inte att se över dina faktorer regelbundet. Det troligaste är att de kommer att förändras. Men att veta vilka de är och hålla dem i minnet när du fattar beslut om din karriär, kommer att säkerställa att du alltid är på väg i den riktning som är bäst för dig.