Inhouse / Så får du en bra start på nya jobbet!
nyttjobb_blogg2

Så får du en bra start på nya jobbet!

Att börja på en ny arbetsplats är för många spännande, men också lite oroligt utifrån frågorna; kommer jag att trivas, kommer jag att lyckas, undrar vad som förväntas av mig?

Till att börja med vill jag påminna dig om att din nya arbetsgivare har valt att anställa dig för att de tror på dig. Oftast får du jobbet i konkurrens med många andra så du ska ha ett gott självförtroende inför ditt nya jobb. Men du kan också få en sämre och bättre start på ditt nya jobb.

De första 90 dagarna är dagar som du som anställd (eller som arbetsgivare) aldrig får igen. Under den perioden är det många intryck som ska falla på plats, mycket att lära, massor med information att ta in och många nya kollegor att lära känna. Det är en spännande och lärorik period för medarbetaren, men även en period där förvirringen kan vara stor om man inte riktigt kan rutiner, vet vad man har för mål, hur man bidrar till helheten eller vem man ska fråga om vad. Denna period underlättas enormt för både chef och medarbetare genom en strukturerad introduktion.

Ett introduktionsprogram är till för att medarbetaren och arbetsgivaren ska lära känna varandra, vara överens om arbetsuppgifter och vilken roll medarbetaren ska ha inom företaget. Det är något som alla, både heltids- och deltidsanställda, bör få när de börjar sitt nya jobb och även om man byter roll inom företaget.

Några delar som ett introduktionsprogram bör ha är:

• Genomgång av din rollbeskrivning, ansvar, mål och förväntningar.
• Visning av lokalerna och hur saker och ting fungerar på arbetsplatsen.
• Genomgång av företagets historia, dess företagskultur och värderingar.
• En beskrivning av organisationen som helhet, dess strategier och mål samt hur din roll som medarbetare passar in i och bidrar till de övergripande målen.
• Enskilda möten med dem som du som nyanställd kommer att samarbeta nära med eller vara beroende av för att klara dina arbetsuppgifter.
• Genomgång av policys och inte minst säkerhetsgenomgång på kontoret – detta är ett lagkrav vilket många glömmer.

Vem ansvarar för din introduktion? Närmsta chef är alltid ansvarig för sina medarbetares introduktion. Även du bär ett ansvar för att se till att du tar till dig av syftet och målet med introduktionen och berättar vem du är och vilka tankar du har kring allt nytt.

Ett rätt genomfört introduktionsprogram gör att du snabbt känner dig välkommen och sedd. Du kan börja prestera i din nya roll eftersom du vet vad som förväntas av dig och vilka beteenden som leder till framgång.

Varningstecken på en omogen arbetsgivare är den som inte kan presentera hur introduktionen ska gå till och som ställer sig frågande till varför du frågar efter hur dina första 90 dagar kommer att se ut.

Kan man inleda med att fråga om man kan kräva att få se introduktionsprogrammet samtidigt som anställningsavtalet? Mitt svar är ja! Det är här du får en första bild av företagets ambition, förmåga och kaliber. Det visar också att du är intresserad av att lyckas i ditt nya jobb och att ni tillsammans ska göra en flygande start.

Lycka till på nya jobbet!

Jens Ölander, vd Inhouse AB