Inhouse / Tips för att lyckas under jobbintervjun
trainee_588x300

Tips för att lyckas under jobbintervjun

Här får du tips för att lyckas under jobbintervjun. Ett möte som kan ge även den lugnaste personen handsvett och daller på rösten. Men lugn. Jobbintervjun är inget prov, förhör eller rättegång. Den är ett möte mellan två jämbördiga parter där båda har ett tydligt syfte, där din uppgift är att få arbetsgivaren att förstå vad de kan förvänta sig av dig.

Det är vanligt att bli nervös eller stressad inför en arbetsintervju. Men har du gjort din läxa så kan du vara trygg och du behöver inte stressa upp dig i onödan, vilket leder till en mer avslappnad intervju där du visar upp dig från din bästa sida.

Konkreta tips för att lyckas under din jobbintervju

Var förberedd innan jobbintervjun

Att komma förberedd ger dig större säkerhet, vilket kommer att uppmärksammas av den som intervjuar. Ta reda på vem intervjuaren är och vad hennes roll i företaget kan betyda för dig. Ta reda på vilka de viktigaste arbetsuppgifterna är i tjänsten, vilka behov hos arbetsgivaren som ska lösas och vilka förväntningar det finns på den nya medarbetarens förmågor och motivation?

Använd informationen under jobbintervjun

Har du gjort ett bra förarbete ska du använda den informationen för att förutse vilka frågor du kan få. Vilka av dina förmågor bör du lyfta fram för att möta intervjuarens behov?

När du möter intervjuaren, presentera dig tydligt och håll ögonkontakt. En enkel sak som att flytta stolen en liten bit så att ni ser varandra bättre uppfattas som att du tar initiativ och vågar ta plats

Vanligaste frågorna under jobbintervjun

  • Berätta lite om dig själv – Öppningsfråga som ger intervjuaren ett första intryck. Anpassa det du säger till tjänsten och lyft fram rätt del av din kompetens.
  • Vad vet du om oss? – En fråga som avslöjar hur väl du förberett dig. Kunskaper visar att du är motiverad för arbetet.
  • Varför har du sökt just det här jobbet? – Intervjuaren vill veta om du är motiverad för just det här jobbet eller om du söker vilka jobb som helst. Visa att jobbet passar dig bra så förstår intervjuaren att du kommer att trivas.

Presentera lösningar

Allt eftersom du får veta mer av intervjuaren kan du lyfta fram lämplig information om dig själv. Att presentera lösningar på saker du gjort är inte bara vad du säger som kommer värderas, utan även ditt sätt att framföra det. Ta hellre upp ett litet exempel på ett levande sätt än att berätta om helheten på en abstrakt nivå.

Avslut

Ta initiativ i avslutet genom att lyfta en aktivitet från din sida. Ska du återkomma med ett telefonnummer till en referensperson? Ringa upp på fredag morgon? Träffa fler personer på företaget? Upprepa gärna ditt intresse för tjänsten innan ni skiljs åt.