Inhouse / Inhouse satsar på nytt nätverk för Executive Assistants
natverk_blogg

Inhouse satsar på nytt nätverk för Executive Assistants

Ett nätverk för Executive Assistants är Inhouse nya satsning inom affärsområdet Business Services. Nätverket ger erfarna assistenter möjlighet att träffas och diskutera yrkets utmaningar och utbyta erfarenheter med varandra.

– Vi på Inhouse har förmånen att dagligen möta kompetenta assistenter som brinner för sitt yrke. Under många år har vi känt att vi skulle vilja erbjuda denna fantastiska yrkesgrupp en möjlighet att få träffa varandra för att utväxla tips, råd och erfarenheter. Därför har vi nu startat ett nätverk för Executive Assistants, säger Evelina Lycke, affärsutvecklare inom affärsområdet Business Services på Inhouse.

Nätverksgruppen träffas vid fem tillfällen. Några av de ämnen som kommer att tas upp är bland annat assistentens utmaningar, hur vi ska öka ”värdet” och förståelsen för assistentrollen och vilka krav som ställs på nutidens assistent.

– Varje nätverksgrupp består av sex personer och vi sammansätter gruppen efter hur vi tror att assistenterna kommer ha mest utbyte av varandra, säger Evelina Lycke.

Nätverksträffarna leds av Håkan Bodman, managementkonsult på Inhouse, och Eeva Lalinder, som har över 20 års erfarenhet av assistentyrket.

– Assistensrollen har de senaste åren breddats och kräver förmågan att driva projekt parallellt med sedvanliga assistentuppgifter. Vikten av att i det dolda förstå vad som sker och dessutom kunna bidra med sin syn är något som blir allt mer efterfrågat inom yrkesgruppen samt att agera projektledare och hantera sekretess på hög nivå. Rollen som assistent åt höga chefer kräver ett helhetsseende när strategier sätts och förändringar implementeras, säger Eeva Lalinder.

Vill du veta mer om Nätverket för Executive Assistants? Kontakta Evelina Lycke på 08 - 52 22 33 35 eller på evelina.lycke@inhouse.se.