Inhouse / Artiklar / Hur påverkas rollen som marknadschef av den digitala transformationen?
ajestenbeckinhouse

Hur påverkas rollen som marknadschef av den digitala transformationen?

Det nya digitala samhället ställer andra krav på både företag och enskilda medarbetare. Det krävs ett nytt sätt att arbeta och tänka. Inte minst gäller detta för företagens marknadsavdelningar. Aje Stenbeck, Business Director och Partner på Inhouse, med lång erfarenhet av digital transformation berättar i en intervju med IHM Business School om vad som krävs av marknadschefer i det digitala samhället.

Aje Stenbeck ansvarar i dag för affärsområdet Kommunikation och Ekonomi på Inhouse, som bland annat är specialiserade på att hjälpa marknads- och informationsavdelningar, inhousebyråer och alla typer av kommunikationsbyråer. Han har själv också bakgrund från att ha jobbat inom reklambranschen och bolag som AD&D, Ogilvy.

I vilken omfattning ser ni på Inhouse att den digitala transformationen påverkar marknadsfunktioner och hur påverkar detta rekryteringsbehovet framöver?
– Den digitala transformationen påverkar redan så mycket att vi till stora delar talar om en helt ny spelplan med nya regler. Dagens marknadsföring handlar mycket mer om förmågan att mäta och analysera rätt data för att kunna styra insatser och resurser. Marknadschefens fokus har tydligt flyttats från silosen marknadsföring till att förstå, stimulera och utveckla företagets affärsflöden i takt med förändrade köpbeteenden på marknaden.

Är det då egentligen givet att dagens marknadschef har kvar sin roll framöver?
– Nej, morgondagens marknadschef kan lika gärna vara en ”Data Artist”, dvs en specialist inom affärsanalys som kan omvandla komplexa data till beslutsunderlag genom visuella verktyg som hjälper människor att förstå trender, tendenser, beteenden och sammanhang. Därför måste marknadschefen antingen besitta dessa kunskaper eller mer troligt omge sig med medarbetare som har dessa kunskaper.

Upplever du denna insikt saknas bland marknadschefer?
– Både och, många marknadsavdelningar verkar i företag som inte ens har påbörjat transformationen. Det finns gott om bolag som lever i aristokratläget och som inte känner att det är så bråttom att ändra något som fungerar. När inte ledningen driver förändringen är det tufft för marknadschefen att driva förändringar som påverkar hela bolaget.

Men det är väl inte bara marknadschefens roll som förändras i den digitala transformationen?
– Absolut inte, cross-funktionellt är nyckeln, morgondagens organisationer är mycket mer tvärfunktionella och samverkar i processer där många kommer att jobba med helt annan inriktning än i dag. Alla kommer säkert inte klara omställningen men de som gör det blir vinnarna.

Beskriv hur en modern marknadschef ska se ut i dag – vilka insikter och kompetenser efterfrågas mest? 
– Jobbar och tänker tvärfunktionellt. Affärs- och målorienterad, förstår digital affärslogik, hur man bygger relationer som driver både varumärket och mätbara intäkter. Ett annat ledarsätt, inser att man inte kan vara bäst på allt utan är trygg i att omge sig med specialister med förmåga att samla in, analysera och omsätta kunddata till både affärsnytta och förberedelser av nästa steg. Har förmågan att agera kravställare mot IT och övrig organisation.

Det kan inte vimla av marknadschefer som har detta på sitt CV, eller?
– Nej, det är en stor efterfrågan på denna kompetens. Här måste därför företag som ska genomföra en digital transformation inse att detta inte är något som en enskild person kan leda utan fullt stöd i ledning och strategi. Vidare måste kunskapsnivån om digitaliseringens affärsmöjligheter höjas i svenska bolag om de fortsättningsvis ska vara konkurrenskraftiga och kunna locka de bästa marknadsförarna.

Kan du ge något råd till marknadsförare som vill bli digitala?
– Mentalt handlar det om att våga släppa taget och tänka i helt nya banor. Erfarenhet kan man bara få när man får vara med och leda eller genomföra en digital transformation. Däremot kan man göra sig bättre förberedd genom att ständigt hänga med och uppdatera sina kunskaper, inte bara inom digital marknadsföring utan för att få förstå att det påverkar hela verksamheten. Mentalt handlar det om att våga släppa taget och tänka i helt nya banor.

Denna text är ett utdrag ur en längre intervju - läs hela intervjun med Aje Stenbeck på IHM:s hemsida

Aje Stenbeck hjälper företag med den digitala omställningen. Vill du veta mer? Kontakta Aje Stenbeck på tel. 08 - 52 22 33 04 eller via mejl på aje.stenbeck@inhouse.se.