Inhouse / Artiklar / Behåll de bästa talangerna i företaget
andrea

Behåll de bästa talangerna i företaget

Behåll företagets talanger

Framtiden tillhör de bolag som förstår vikten av att attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare för organisationen. För att nå dit krävs att arbetsgivare jobbar strategiskt med talangförsörjning kopplat till affärsutveckling i företaget.

Missa inte vår artikel "5 tips på hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna"

Företag kan idag inte längre enbart invänta ansökningar och hoppas att de bästa talangerna ska söka sig till dem - utan det handlar om att jobba aktivt med talangförsörjning eller talent management.

– Som arbetsgivare måste du arbeta strategiskt och med tydliga målbilder kring vad för medarbetare du vill attrahera. Gör du detta kommer du genom din personal att nå lönsamhet och utveckling i bolaget, säger Andrea Pohl, HR-konsult på Inhouse, med lång erfarenhet av talent management kopplat till affärsutveckling.

Vad innebär egentligen talent management?

–Talent management handlar om att identifiera talanger för just ditt företag. Att förstå vad som krävs för organisationen och ringa in de kritiska kompetenserna kopplat till affärsutvecklingen.

Vad är det vanligaste felet som arbetsgivare gör?

–Företag har ofta lätt att veta vilken kompetens de söker. Men de kopplar inte detta till företagets kultur eller organisation vid rekryteringen – och för att behålla kompetensen i företaget är det helt avgörande att matcha rätt även när det gäller detta!

Andrea Pohl menar att det handlar om att man måste våga se hur det verkligen är på företaget - och säga det!

–Ju närmare man kommer verkligheten när man beskriver sitt bolag, desto bättre blir rekryteringen. Något bra finns alltid i de flesta företag, det gäller att identifiera detta och sälja det till sina medarbetare. Och där kan medarbetarundersökningar vara en bra början för att kartlägga kulturen och värderingarna på företaget.

Läs gärna hur du lyckas i medarbetarsamtalen – De bästa tipsen för dig som chef

– Sedan behöver företaget också utifrån detta sätta en strategi för talent management, det vill säga hur man ska jobba för att rekrytera och behålla rätt medarbetare för företaget. Det behövs konkreta dokument och verktyg. Medarbetareundersökningen är en bra grund, men man kan också behöva göra en kompetenskartläggning och en successionsplanering - och ta reda på vem som har kapaciteten och rätt drivkrafter kopplat till affärsmålen.