Inhouse / ”Som assistent idag måste man lära sig ta för sig och ställa krav”
arpi588x350

”Som assistent idag måste man lära sig ta för sig och ställa krav”

Arpi Rahsepari är sedan i våras en del av Inhouse nätverk för Executive Assistants.
– Behovet av att lyfta fram assistentrollen har ökat och därför är det här nätverket en väldigt bra idé. Jag har hungrat efter en plats att föra en intellektuell diskussion om vad det är vi gör, våra gemensamma utmaningar och vad vi behöver förbättra. Nätverket har varit ett ypperligt forum för att mentalt utmana sin egen roll, prata om dess begränsningar och enorma möjligheter, säger Arpi Rahsepari som idag är Administrativ Samordnare i Regeringskansliet och som jobbat med administrativa roller i ca 20 år.

Nätverket för Executive Assistants träffas under fem tillfällen. Där får Arpi Rahsepari tillsammans med andra assistenter möjligheten att utbyta erfarenheter, utmaningar och utveckling som hör till assistentrollen.

– De har verkligen lyckats bra med deltagarna och gruppsammansättningen. I den grupp jag sitter i är var och en av oss väldigt unik i det vi gör. Vi gör samma jobb men i olika branscher vilket ger väldigt många intressanta synvinklar på vår vardag. Jag tror i grund och botten att de som jobbar som assistenter är väldigt lika, vi gillar att styra upp och strukturera. Det är det vi går igång på, det har vi alla gemensamt. Sedan har vi naturligtvis olika personligheter, olika roller och arbetsplatser. Det är dessa faktorer som gör att man kan ha en varierande och givande diskussion där man kan komplettera varandra och därför är det viktigt att alla de olika synsätten finns med i det här nätverket, säger Arpi Rahsepari.

Ensam och utmanande roll

Inhouse nätverk för Executive Assistants skapades för att försöka möta ett behov som man träffat på bland assistenter på arbetsmarknaden. Ett behov att få diskutera vad det innebär att vara assistent idag, en roll som många gånger kan kännas ganska ensam och utmanande.

Enligt Arpi Rahsepari finns det fortfarande en skev bild av vad det är att vara en assistent, både en generell assistent men även en Executive Assistent. Arpi tror att anledningen till den negativa bilden till stor del ligger i den mängd uppgifter en assistent förväntas utföra. Rollen kan innebära allt från att vara någons personliga assistent där du förväntas hämta kläder från kemtvätten och köpa kaffe till chefen på vägen upp till att föra anteckningar på styrelsemöten och vara delaktig i viktiga diskussioner med din VD. En problematisk bredd enligt Arpi som menar att det måste finnas tydligare roller och utvecklingsmöjligheter.

"Den låga statusen måste bort"

– Till stor del är det upp till arbetsgivaren att höja assistentrollen, att ge den prestige och tyngd som den faktiskt borde ha. Men jag tror också att man som assistent idag måste lära sig att ta för sig och ställa krav. Alltså måste både du som arbetstagare kunna ställa krav men det gäller även att dina arbetsgivare ska vara mottagliga för de krav du ställer. Den låga statusen måste bort, assistenterna har så mycket mer att erbjuda.

Att nätverka med kollegor med samma eller liknande roller är ett positivt steg i utveckling för assistenter enligt Arpi som menar är att det är nödvändigt för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren.

– Man måste argumentera med sin arbetsplats att detta är ett ypperligt tillfälle för kompetensutveckling. En chans att få ventilera och utvecklas med kollegor med samma roll och som stått inför liknande utmaningar. Länge har fokus legat på att utveckla företaget genom att utbilda och utveckla endast cheferna, man måste låta även assistenten växa med företaget och cheferna.

Sällan chans att mötas

För att få lite klarhet och stöttning i den utmanade och ibland utlämnande rollen som Executive Assistant menar Arpi att nätverket behövs.

– Nätverket behövs därför att vi i våra unika positioner sällan tidigare haft någon chans att mötas. Här får man så många inputs, perspektiv, förslag, tips och framförallt mod att gå ut och stå upp för sig. Oftast står man i skottlinjen som assistent och den här mötesplatsen tillåter dig att få tala om just detta med människor som förstår precis vad det innebär. Ofta tror man att man är ensam i sin roll men plötsligt sitter man i ett rum med tio stycken andra i samma situation. Det gör att man går därifrån så mycket rikare. Man tar med sig egenskaper och erfarenheter som hade tagit väldigt lång tid att komma fram till själv. Jag har lärt mig så mycket av de andra deltagarna i nätverket vilket är väldigt värdefullt och jag är otroligt tacksam över att få vara med.