Inhouse / Frukostseminarium 8 september: Föreskrift organisatorisk och social hälsa
monabeckman

Frukostseminarium 8 september: Föreskrift organisatorisk och social hälsa

Nyligen skärptes reglerna när det gäller arbetsgivarens proaktiva ansvar när medarbetare ”går in i väggen” och blir sjukskrivna för utmattningssyndrom. Den 8 september anordnar Inhouse ett kostnadsfritt frukostseminarium på ämnet "Föreskrift organisatorisk och social hälsa".

På många arbetsplatser är stressnivån ofta hög och det är tyvärr vanligt att medarbetare går in i den berömda väggen. Förutom allt negativt som det innebär för den drabbade, innebär det alltid bekymmer för ansvarig chef – både ekonomiska och arbetsmässiga. Men med de nya reglerna så har ansvaret ytterligare skärpts och ställer lagkrav på dig som arbetsgivare.

Vill du veta mer om detta? Och om vad ni omgående kan göra i handling för att slippa ytterligare kostnader som kan drabba er som arbetsgivare. Vill du veta hur kan ni sprida kunskap i företaget och tidigt kunna agera?
Kom då på vårt kostnadsfria seminarium med vår specialist inom detta område - Mona Beckman.

Mona Beckman är HR-konsult med lång erfarenhet av stressrehab, organisationsutveckling och medarbetarfrågor.

Varmt välkommen!

Arrangör: Inhouse AB bjuder dig och en gäst till kostnadsfritt seminarium. Vilka har nytta av seminariet? VD, HR och alla personalansvariga chefer. Alla som inte kommit igång med nya föreskriften om Organisatorisk och social hälsa.
Plats: Inhouse AB, Sturegatan 10, 4 tr
Tid: Torsdag den 8 september kl 07.30 – 09.00. Vi inleder med frukost, seminariet sätter igång kl 08.00.

Anmälan: Anmäl dig till seminariet på anmalan@inhouse.se senast 5 september. Antalet platser är begränsat - först till kvarn gäller!

Fakta
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft den 31 mars 2016. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.
Att inte följa föreskrifter innebär att arbetsgivaren åläggs sanktionsavgift. Arbetsmiljöverket ansvarar och gör de inspektioner som genomförs oanmält hos arbetsgivare.