Inhouse / ”En entreprenadslösning är både mer avlastande och kostnadseffektiv för företag”
jessica

”En entreprenadslösning är både mer avlastande och kostnadseffektiv för företag”

Att driva en servicefunktion som ständigt behöver vara bemannad med professionell personal kan vara både dyrt och tidskrävande. Att lägga ut verksamheten på en entreprenad är därför en smidig lösning. Jessica Grip, ansvarig för entreprenader på Inhouse, berättar hur en sådan lösning fungerar.

- Vår entreprenadlösning är en långsiktig helhetslösning för våra kunder där Inhouse tar ansvaret för hela servicefunktionen. Vi ser över och utvärderar verksamheten och tjänsten, anställer rätt personal, ser till att det finns upplärda vikarier och att det finns en strukturerad arbetsbeskrivning. En entreprenadslösning är både mer avlastande och kostnadseffektiv för företag.

Backup vid frånvaro
Med en entreprenadslösning får man vissa fördelar som inte ingår i en vanlig bemanning. Fördelar som kan vara extra viktiga i en funktion som alltid måste vara bemannad.

- Arbetar man med en entreprenadslösning så ingår all uppbackning av ordinarie personal vid planerad och oplanerad frånvaro vilket kan vara en stor lättnad då frånvaro annars kan innebära både stora och oväntade kostnader samt hög arbetsbelastning för ansvarig personal.

Fast månadskostnad
Genom en fast månadskostnad överlåter företaget sin servicefunktion till Inhouse där tidskrävande och kostsamma personalfrågor tas om hand av kvalificerad och erfaren personal. De som jobbar med entreprenader på Inhouse åker själva kontinuerligt ut till företaget för att få en ytterligare förståelse för uppdragets utmaningar och utveckling.

- Vi som jobbar med det här på Inhouse har alla erfarenhet och kan därför ställa rätt frågor. Vi förstår problematiken men också vad som är positivt och vad man kan utveckla, något vi följer upp genom att alltid vara närvarande i uppdraget.

Kompetens- och verksamhetsutveckling
Inhouse personal jobbar även vid entreprenadslösningar med kompetens- och verksamhetsutveckling. Genom att ta fram och titta på kvartal- och halvårsrapporter samt statistik, till exempel gällande hur många samtal man missar i receptionen och hur mycket det ringer mellan vissa tider, kan Inhouse bland annat effektivisera med förslag om förändringar i funktionens arbetstider och antal medarbetare.

- Vår närvaro och driv att ständigt försöka utveckla både verksamhet och uppdrag har visat sig vara väldigt uppskattat hos de företag där vi driver entreprenader. Vi ställer rätt frågor och tar rätt beslut om åtgärder som gör funktionen bättre.Entreprenad