Inhouse / Fem frågor till Carina Engström, ny konsultchef på Inhouse

Fem frågor till Carina Engström, ny konsultchef på Inhouse

– Du arbetar din andra månad som rekryteringskonsult & konsultchef här på Inhouse. Hur kan du sammanfatta dina första intryck?

Jag upplever Inhouse som ett bolag med ett stort engagemang och med entusiastiska kollegor som både är proffsiga och väldigt ödmjuka. Det känns som att vi alla strävar efter samma mål; att hjälpa våra kunder att bli ännu bättre. Sedan uppskattar jag ledarskapet väldigt mycket här, det är högt i tak och en transparent stämning. 

– Vad har du för tips till de ekonomer som vill gå vidare i sin karriär?

Skapa ditt egna nätverk, utveckla din kunskap och var tydlig på din arbetsplats med vad som driver dig. Det är väldigt betydelsefullt, oavsett vilket område du är verksam i, att våga visa vad du är bra på och vad du vill.

På Inhouse har vi en utarbetad metodik i vårt intervjuformulär där vi letar efter vad som driver just den specifika kandidaten, något som är oerhört viktigt att berätta för kunden.

– Vad efterfrågar arbetsgivare för kompetensprofil på ekonomer idag?

Det är viktigt att bredda sin kunskap, de flesta ekonomifunktioner ses idag som en ”kostnadsfunktion” vilket innebär att avdelningen blir slimmad samtidigt som det ställs allt högre krav. Ofta efterfrågar kunder inte bara en klassisk ekonom som drivs av siffror utan som även är systemstark, specialist som samtidigt ska ha ett intresse för affären och marknaden.

– Vad innebär dessa krav för ekonomerna på deras arbetsplats?

En CFO till exempel är inte bara ytterst ansvarig för att bolaget håller sig inom de ekonomiska ramarna utan man ska gärna vara IT-stark, en strateg och en ledare. Det är även viktigt att vara pedagogisk och att man kan prata ekonomi på alla nivåer. De operativa delarna av jobbet tar oftast mycket tid från det viktiga strategiska arbetet, många CFO:er upplever att det inte finns mycket tid över till att lyfta blicken och tänka strategiskt.

Det krävs helt enkelt mer av morgondagens ekonomifunktion vilket vi tycker är väldigt intressant, så under våren 2016 genomförde Inhouse en kvalitativ undersökning med djupintervjuer på 40 CFO:er. Dessa insikter är vi ute och presenterar för våra kunder just nu.

– Vad ser du för trender inom yrket idag jämfört med för 10 år sedan?

Dagens arbetsmarknad är mer rörlig. Vi på Inhouse vill hitta faktorerna som gör att en ekonom stannar eller byter arbetsplats, hur man minskar personalomsättningen och hur man kan göra sig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det är viktigt för oss att vara konsultativa i vårt arbetssätt mer än att bara täcka för ett tillfälligt resursbehov. Vi kan härigenom stärka relationen och bli en mer strategisk partner till våra kunder.