Inhouse / Vad efterfrågar företag för HR-kompetens idag?
2016-10-inhouse-313-2-edit

Vad efterfrågar företag för HR-kompetens idag?

Fem frågor till Andrea Pohl, HR-konsult på Inhouse.

Vad är fördelarna med att anlita en HR-konsult?

En stor fördel är att du kan få specifik kompetens utifrån vilket behov ditt företag har, beroende på vart företaget befinner sig. Är ett företag i en tillväxt fas så behöver HR-konsulten vara en duktig rekryterare och vara duktig på introduktionsprogram. Står företaget däremot inför en omorganisation så kanske det snarare handlar om att få HR-stöd när det gäller omställningar, avvecklingar samt förändringsarbete. En annan fördel är att du får en stor flexibilitet med tidsomfattningen och att du får in en resurs som snabbt är uppe på banan.

Vad skulle du ge för tips till en VD på ett bolag som inte har en HR-funktion idag men som börjar fundera på hur det skulle kunna se ut?

Ett sätt är att ta in en HR-konsult på ett tidsatt uppdrag på exempelvis 50%. Förutom att exempelvis upprätta processer utifrån företagets behov kan konsulten i fråga identifiera det långsiktiga behovet hos företaget och även ge en rekommendation och bidra i hur organisationens framtida HR-funktion skulle kunna se ut. Efter uppdraget kommer konsulten att sitta på mycket kunskap om företaget och kan till och med rekrytera och introducera den nya HR-chefen.

Vad efterfrågar företag för profil på HR-kompetens idag?

 Det som blir viktigare och viktigare är framför allt att arbeta affärsnära och utvecklingsdrivet samt att alltid koppla aktiviteterna till organisationens unika behov.

Arbetar du i ett säljbolag där många kollegor sitter med telefon framför sina skärmar så är kanske den fysiska arbetsmiljön ett viktigt fokusområde. Arbetar du i ett tjänsteföretag med prestationsbaserad ersättning så arbetar du säkert med såväl traditionella ersättningsformer som pensioner och nya typer av förmåner och behöver därmed Compensation & Benefits kompetens.

Vad är fördelarna med att arbeta som HR-konsult?

Du lär sig mycket av att vara på många olika typer av företag och får ofta en hög affärsförståelse. Genom att bredda dina erfarenheter och ditt synsätt från flera företag så riskerar du inte heller att bli hemmablind. Du kan istället plocka ihop godbitarna och skapa ett smart pussel med dina olika erfarenheter.

Vad har du för tips för att lyckas som HR-konsult?

  • Lär dig att snabbt visa att du bidrar till ett värde på företaget och formulera hur din kompetens ger ett mervärde.
  • Våga vara konsult. Det vill säga; var inte rädd för att vara den objektiva partnern utan dra istället fördel av att kunna vara neutral- något som ibland kan vara svårt om du är internt anställd.
  • Var lyhörd och öppen för företagets behov både idag och för framtiden. Är du till exempel på ett företag som året innan har anställt många nya kollegor så kanske ditt viktigaste uppdrag blir att säkerställa att dessa personer också faktiskt stannar kvar genom exempelvis Talent Management.

Läs fler artiklar här

10 frågor du som arbetsgivare bör ställa under medarbetarsamtalet