Inhouse / Artiklar / Hur påverkar digitaliseringen dagens ekonomifunktion?
marlene-588×300

Hur påverkar digitaliseringen dagens ekonomifunktion?

Marlene Blomquist, affärsområdeschef för Inhouse Ekonomi, berättar vilka ekonomiprofiler som efterfrågas mest just nu och hur digitaliseringen påverkar ekonomernas vardag. 

– Vilka profiler efterfrågas mest inom ekonomi idag?

Vi ser i vår senaste CFO undersökningen att CFO:er vill agera mer proaktivt, men att tiden inte räcker till. 4 av 5 CFO:er har behov av att lyfta blicken och vill fokusera mer på företagets strategiska frågor. För att frigöra mer tid finns ett växande behov av att stärka upp med medarbetare som har en stor affärsförståelse.

Många företag efterfrågar en analytisk ekonom som också är kommunikativ. En ekonom som kan arbeta nära verksamheten och förstå affären. Samt kunna målgruppsanpassa och anpassa sifforna till något levande och begripligt för ”icke-ekonomer” ute i organisationen. Sedan är även systemintresserade ekonomer mycket eftertraktade på dagens arbetsmarknad samt ekonomer med stor förståelse för den digitala utvecklingen.

– Hur påverkar digitaliseringen dagens ekonomifunktion?

Jag skulle gärna vilja att vi pratar mer om hur positivt digitaliseringen påverkar ekonomifunktionen och alla nya möjligheter. Tack vare digitaliseringen kan vi effektivisera och automatisera våra befintliga processer samt se samband vi tidigare inte kunnat se. Exempelvis så har rapporteringssystemen utvecklats något otroligt och kan idag visa exakta prognoser som ger ett stort stöd inför företagets analysarbete. För 15 år sedan fanns inte de möjligheterna på samma sätt.

Digitaliseringen innebär också att arbetsuppgifterna blir bredare, och blir därmed ännu roligare för många. Om du tidigare var tvungen att lägga ca 80% av din tid på exempelvis leverantörreskontra räcker det idag med kanske 30%, vilket ger en stor möjlighet till andra typer av arbetsuppgifter.

– Avslutningsvis, vad skulle du säga är den största utmaningen för den som söker kvalificerade ekonomer idag?

Den största utmaningen är att det råder stor efterfrågan på kvalificerade ekonomer.