Inhouse / 5 tips på hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna
tips-kommunikation

5 tips på hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna

De företag som lyckas attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare för organisationen kommer att lyckas betydligt bättre än andra. Så, hur kan du som ledare sticka ut i konkurrensen om talangerna?

1. Identifiera talangerna för just ditt företag
Som arbetsgivare måste du arbeta strategiskt och med tydliga målbilder kring vad för medarbetare du vill ha i din organisation. Många företag arbetar med A-kunder och VIP-kunder men vilka nyckelmedarbetare har du? Att ringa in de kritiska kompetenserna kopplat till företagets framgång och identifiera talangerna för just ditt företag är avgörande för att lyckas. Först när du vet vilken målgrupp du vill tala till kan du börja arbeta målgruppsanpassat.

2. Skapa ett bra introduktionsprogram
Den första perioden på ett nytt jobb underlättas enormt både för dig som chef och för medarbetaren genom en strukturerad introduktion. Några delar av ett introduktionsprogram kan vara en beskrivning av organisationen som helhet, dess strategier och mål samt hur den nya medarbetarens roll passar in i och bidrar till de övergripande målen. Ett rätt genomfört introduktionsprogram ger medarbetaren en chans att smidigt och snabbt komma in i jobbet samt känna sig välkommen och är därför något som alla bör få ta del av när de börjar på en ny arbetsplats.

Missa inte vår artikel "5 tips för en lyckad introduktion av nya medarbetare"

3. Ge dina medarbetare förutsättningar för kompetensutveckling
Hur kan du som ledare utveckla dina medarbetare så att de kan prestera på toppen av deras kapacitet? Ett sätt är att ge dina medarbetare möjlighet att vidareutveckla sig genom olika former av utbildningar, kurser och seminarier. När dina medarbetare får utvecklas och lära sig mer inom sina respektive områden blir de också mer kostnadseffektiva. I dag är det många företag som sätter upp egna utbildningsplattformar för att säkerställa kvalitén, anpassa utbildningen efter specifikt behov och spegla företagets värderingar i utbildningspaketet. Vi på Inhouse har exempelvis en intern utbildningsplattform, Inhouse Academy.

4. Lägg kraft på dina medarbetarsamtal
Medarbetarsamtalet är det perfekta tillfället att stämma av läget med dina medarbetare, ett samtal där dina anställda ska få lyfta sina synpunkter och ni tillsammans ska diskutera utvecklingsmöjligheter och förbättringsområden. Många chefer gör misstaget att styra medarbetarsamtalet för mycket. Gör inte det. Lyssna in utmaningarna de anställda tar upp, ställ frågor och följ upp synpunkterna. Vad krävs för att ni tillsammans ska nå de gemensamt uppsatta målen? Har du möjlighet att ha medarbetarsamtal på en regelbunden basis, exempelvis en gång i kvartalet, är det ofta något som lönar sig i längden.

5. Arbeta med ert interna employer branding-arbete
Arbeta med ett långsiktigt internt varumärkesarbete för att förstå era medarbetares uppfattning om er som arbetsgivare. Börja med att ställa er frågan: vad är det som gör ert företag till en unik arbetsplats? De företag som satsar på sitt interna varumärke har större chanser att lyckas, tack vare att det skapar lojala och nöjda medarbetare. Ett mål är att de redan anställda trivs tillräckligt bra för att rekommendera ert företag i sina nätverk.

Läs även "Så kan ditt företag jobba mer agilt "