Inhouse / Compensation & Benefits – en högaktuell HR-fråga
kajsa588x300

Compensation & Benefits – en högaktuell HR-fråga

Inhouse medverkar i Brummer News. Kajsa Tamsen, partner och HR-specialist, berättar om nyckeln för att utforma rätt Compensation & Benefits-program.

Upplever du att ersättningsfrågorna får mer uppmärksamhet nu?    

Ja, Compensation and Benefits, eller Comp & Ben, har verkligen blivit en stekhet fråga – det kunde ingen tro för några år sedan, då ersättningsfrågorna mer betraktades som nödvändiga rutiner. 

Men det bubblar verkligen där ute nu. Och idag är det akut brist på HR-medarbetare med kvalificerad Comp & Ben-kompetens. I synnerhet på sådana som behärskar hela paletten, inte bara traditionella ersättningsfomer som lön och pensioner utan nya typer av förmåner som stärker företagets attraktionskraft. Det handlar om att skapa ett relevant helhetserbjudande till medarbetarna.

Varför händer allt det här just nu?

En orsak är säkert att tjänster och service har blivit allt viktigare konkurrensfaktorer för arbetsgivarna. Motiverade medarbetare inte bara presterar bättre, de kommunicerar och interagerar med omvärlden på ett helt annat sätt än förr. Och det gör det än mer angeläget att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare.

En annan viktig faktor är den ökade transparensen – att vi alla får allt enklare tillgång till information. Alla är idag väl medvetna om att det inte blir så mycket kvar av t ex en kontant löneökning. 

Däremot är kunskapen om alternativen oftast rätt begränsad, och där kan den Comp & Ben-ansvarige bidra till att både skapa intresse och informera på ett begripligt sätt. Och inte minst att utforma strategier och föreslå kvalitativa lösningar som bidrar till ett långsiktigt engagemang hos rätt medarbetare. 

Allt fler företagsledningar är också medvetna om den ökade förändringstakt som de flesta företag och organisationer nu upplever. Då blir det kanske även naturligt att diskutera ersättningsfrågor med utgångspunkt från resultat och prestationer. 

 För att läsa hela intervjun, läs här

 

Läs fler artiklar här