Inhouse / ”Dagens ekonomer måste ha mer driv än ekonomer för 20 år sedan”
carola_588x300

”Dagens ekonomer måste ha mer driv än ekonomer för 20 år sedan”

Carola Arkeklint är rekryteringskonsult och konsultchef på Inhouse och har tillsatt chefer och specialister inom ekonomi i 15 år. 

Vad är de mest eftersökta egenskaperna som arbetsgivare letar efter hos ekonomer just nu?
- Systemstarka ekonomer är väldigt eftertraktade på dagens arbetsmarknad, oavsett företagsstorleken hos arbetsgivaren. De större organisationerna, som ofta har kommit långt i sin systemutveckling, behöver ekonomer som löpande hanterar systemen i sitt dagliga arbete och är ”super-users”. De mindre tillväxtbolagen behöver ekonomer som kravställer och upphandlar passande ekonomisystem, efter specifikt behov.

Vidare är dagens ekonomifunktioner i en ständig förändring, i och med digitaliseringen, vilket gör att alla företag vill ha ekonomer som är flexibla och förändringsbenägna. Idag räcker det inte att till exempel en redovisningsekonom fokuserar på sina månatliga bokslut. Arbetsgivarna vill ha en redovisningsekonom som även lyfter blicken, tänker utanför boxen och tar initiativ till hur företaget kan förfina sina processer. Dagens ekonomer måste ha mer driv än ekonomer för 20 år sedan.

 

Så utvecklar du din personal (och får dem att stanna!)

Du har över 15 års rekryteringserfarenhet av just ekonomer, vad är den största skillnaden idag mot när du började?
- Det har blivit en högre lägstanivå på ekonomijobb. De rutinmässiga och ”okomplicerade” ekonomiuppgifterna har blivit automatiserade och existerar knappt idag. Det innebär också att kraven på ekonomiutbildningar har höjts.

En annan stor skillnad är synen på konsultyrket. Generellt ansågs det lite simpelt att arbeta som ekonomikonsult i början av 2000-talet. Idag har yrket en högre status, framför allt hos de yngre generationerna.  80- och 90-talisterna uppskattar ofta arbetsfaktorer som är lättare att påverka om man är konsult än om man är fast anställd, exempelvis flexibla arbetstider och individualiserad karriärsutveckling.

Vad har du för tips till ekonomer som vill ta nästa steg i sin karriär?
- Det finns oändliga möjligheter för kvalificerade ekonomer, framförallt i Stockholmsområdet. Jag rekommenderar att du gör en femårsplan. Var vill du vara om fem år? Konkretisera och definiera vilka steg du behöver ta för att det ska kunna ske. Vill du exempelvis bli en duktig och efterfrågad Business Controller så behöver du ha hög kompetens och gedigen erfarenhet av redovisning.

Här kan du läsa 5 tips till dig som ska börja söka nytt jobb

Avslutningsvis rekommenderar jag att du bygger och upprätthåller ditt nätverk. Långsiktigt är det ditt nätverk som ger dig ditt nästa drömjobb.

Så matchar du kandidat med företagskultur!