Inhouse / Inhouse i det senaste numret av Resumé
hakan_588x300

Inhouse i det senaste numret av Resumé

I senaste numret av Resumé medverkar Inhouse managementkonsult Håkan Bodman – mer känd som ”Byrådoktorn” – i en fördjupningsartikel om inhousebyråernas snabba tillväxt och hur företagen försöker återta kontrollen över sitt varumärke.

Utdrag av artikeln:

– Första gången som jag själv kom i kontakt med begreppet [inhousebyrå] var när jag jobbade med den nu avvecklade hemelektronikkedjan Onoff som kund. Någon på deras marknadsavdelning hade kommit på att de kunde spara pengar om de plockade in sin omfattande produktion av an­nonser och direktreklam och i stället använde byrån för mer avancerade kampanjer, säger han.
Våren 2016 var Håkan Bodman ansvarig för den så kallade Inhousebarometern där han bland annat intervjuade 42 företag med inhousebyråer om deras framtida planer. Undersök­ningen visade bland annat att en fjärdedel av de tillfrågade planerade att ta hem flera uppdrag från den externa byrån.
– Den svenska inhousemarknaden har exploderat de senaste åren. Inhousebyråerna tar över alltmer av uppdragen, säger Håkan Bodman, som planerar att göra en uppföljande undersök­ning i vår.
Enligt honom har företagen framför allt kommit till insikt om att de själva kan göra mycket mer inom digitala medier och content marketing, där det krävs snabba uppdateringar. Det blir dessutom för omständligt att koppla in en byrå varje gång.
– Resultatet har blivit att inhouse fått mer att göra, samtidigt som innehållet i arbetsuppgif­terna har blivit mer utmanade och roliga för medarbetarna, säger han.

Han beskriver marknaden för inhousebyråer som en strukturell spegelbild av den traditio­nella byråbranschen.
– Den domineras av en handfull stora aktörer där inhousebyråerna på Ica och Ikea har 250– 350 anställda, ungefär lika många som arbetar på stora byråer som F&B och DDB. Antalet anställda faller snabbt till 10–20 stycken när man klättrar ned ett snäpp på listan. Håkan Bodman sticker även ut hakan när det gäller förändringarna på den kreativa nivån.
– Jag skulle säga att många av de runt 40 kreatörer som jobbar på Ica Reklam i dag är minst lika professionella som de bästa kreatörerna på de externa byråerna.
Han är också väldigt tydlig när han sammanfattar utmaningen som byråerna står inför:
– De externa byråerna kommer att få färre uppdrag, samtidigt som de tvingas att bli bättre att visa värdet av vad de tillför.
Han understryker att det är hög tid för byråerna att börja se över sina kundportföljer och göra en riskanalys av vilka av kunderna som kan tänkas lägga över både produktionen och kreativt arbete inhouse.

Frågan är då hur man bäst balanserar vågskålen när allt fler uppdrag nu ska flyttas över till inhousesidan, och inte minst: Vad vinner den externa byrån på att medverka till att montera ned sitt eget engagemang?
– Strategin från den externa byråns sida borde snarast vara: If you can’t beat them, join them. Det går att hitta lösningar som gynnar båda parter om de är beredda att omvärdera sina traditionella roller.
Från inhousebyråns perspektiv handlar det enligt Håkan Bodman bland annat om att för­ändra sin självbild och kliva bort från rollen som ett enklare produktionsbolag, medan den externa byrån å sin sida måste kliva ”ned från sina höga hästar” och möta inhousebyrån som en likvärdig kreativ kraft med en djupare kunskap om och förståelse för företagets affärer.
– Kort sagt: relationerna måste förbättras. När det gäller förhållanden mellan inhouse och externa byråer har jag sett både rena skyttegravskrig och goda föredömen, som när Le Bureau gjorde framgångsrika kampanjer för SBAB och samarbetade intimt och effektivt med deras in­housebyrå, som också alltid var med när briefen lämnades och presentationerna genomfördes.

Under de senaste åren har Håkan Bodman också upplevt hur gränsdragningarna mellan inhouse och externt börjar lösas upp.
– Jag har fått uppdrag att sätta upp rena inhousebyråer, men även varit med när externa by­råer har hjälpt kunden att sätta upp en inhousebyrå för att både få och behålla kunden.
Den ökande rörligheten kommer att påverka rekryteringen i branschen alltmer, tror han. Inte minst för att locka över externa kreatörer till inhouse.
– Vi ser redan exempel på hur meriterade kreatörer går in som kreativa coacher och stöttar inhousebyrån och sedan stannar kvar. För många är det också ett av de starkaste skälen att gå över till inhouse, du får en insyn i affären på ett helt annat sätt än vad du får när du jobbar externt.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet, Byrådoktorn om inhousebyårer. Hela pappersbilagan ”Byråvalsguiden” hittar du i det senaste numret av tidningen Resumé som kom ut den 16 februari.

Du kanske också vill läsa artikeln "Digitaliseringen påverkar det kreativa arbetet" eller "Det är inte bara kreatörerna som äger en kreativ idé".

Är du inhousebyråchef får du absolut inte missa vår årliga inspirationsdag för landets inhousechefer den 20 april. Under denna dag kommer du att inspireras med högaktuella talare och få möjlighet att samtala om relevanta och intressanta ämnen med andra från branschen. Läs mer här