Inhouse / Lyckas i medarbetarsamtalen – De bästa tipsen för dig som chef
marvin_kajsa_588x300

Lyckas i medarbetarsamtalen – De bästa tipsen för dig som chef

I ett medarbetarsamtal är medarbetaren i fokus och du som chef sitter i baksätet. Dina anställda ska få gehör för sina synpunkter och ni ska tillsammans diskutera utvecklingsmöjligheter och förbättringsområden.

Missa inte heller vår artikel "Tips för framgångsrikt ledarskap"

Kajsa Tamsen är partner på Inhouse och har lång erfarenhet av arbete med HR-avdelningar och med olika personalgrupper. Här ger hon sina bästa tips för hur du som chef skapar de bästa förutsättningarna för ett bra medarbetarsamtal.

  • Se till att samtliga medarbetare känner till samtalens syfte och upplägg
  • Lämna ut frågeställningarna innan samtalet
  • Lämna även ut underlag och anteckningar från tidigare samtal
  • Be medarbetaren formulera egna viktiga punkter
  • Styr inte samtalet för mycket – medarbetaren är huvudpersonen. Många chefer gör misstaget att styra medarbetarsamtalet för mycket och försvårar därmed för sina anställda att få ut allt som de planerat
  • Samma sak med problem och utmaningar de anställda tar upp. Undvik att försöka ”lösa” de problem som medarbetaren presenterar. Lyssna och ställ frågor och följ upp synpunkterna i ett separat möte istället
  • Ta tillvara eventuell kritik som kommer upp. Var tydlig med hur du tar kritiken vidare och vad som går respektive inte går att bemöta
  • Summera – se till att ni är överens om vad ni kommit fram till
  • Bestäm datum för nästa samtal och ev. avstämningar fram till dess
  • Se till att beslut följs upp och att löften infrias

10 frågor du som arbetsgivare bör ställa under medarbetarsamtalet