Inhouse / ”Utnyttja den digitala transformationens möjligheter”
erik-dibbern_svartvitlogga

”Utnyttja den digitala transformationens möjligheter”

Det globala musikbolaget Warner Music Group har sitt svenska kontor i Vasastan i Stockholm med ca 45 anställda. I samband med att Inhouse hjälpte till med rekryteringen av deras nya Financial Analyst passade vi på att prata med Erik Dibbern, CFO.

Musikbranschens stora transformation

Musikbranschen har genomgått en snabb förvandling det senaste decenniet. Erik berättar hur lyssnarnas ändrade konsumtionsbeteende har drivit på den digitala transformationen.
– När försäljning av CD-skivor snabbt sjönk i mitten av 2000-talet och konsumenterna började ladda hem musik tyckte nog många att skivbolagens framtid såg oviss ut. Sedan kom aktörer med digitala plattformar i samarbete med musikindustrin, som Spotify, in på marknaden och våra konsumenter fick ett annat sätt att konsumera musik på med en betalningsmodell som passade dem bättre. Sedan har den digitala transformationen bara fortsatt med aktörer som Apple Music, Deezer och Tidal.

På Warners svenska ekonomiavdelning arbetar idag sju personer och även där har utvecklingen gått snabbt.
– Alla delar av boksluts- och rapporteringsprocessen har digitaliserats och sker företrädesvis genom snabba digitala system och marknadens digitala transformation har möjliggjort och förändrat sättet vi hanterar data på. Ekonomi hos oss idag handlar mycket om vara ett stöd till avdelningen Artist and Repertoire, marknad och till ledningen i beslutsprocesser genom att analysera och presentera data. Med analytics kan vi idag i realtid följa konsumtionsmönster och utvecklingen av våra artister!

Missa inte artikeln “Hur påverkar digitaliseringen dagens ekonomifunktion?”

”Music comes first”

På Warner Music arbetar alla medarbetare, oavsett funktion, enligt mottot ”Music comes first”. Och i en bransch som musikbranschen innebär det ofta att det går väldigt fort.
– Vi har en företagskultur här på Warner som uppmuntrar positivt risktagande för att kunna vara förändringsbenägna och innovativa. Innovation är jätteviktigt i vår bransch och på ekonomiavdelningen strävar vi alltid efter att göra förbättringar i våra olika processer. Ju snabbare vi kan hantera återrapporteringsprocesser, desto snabbare kan marknadsavdelningen reagera på en marknadskampanj och så vidare. Det är en viktig symbios i den ständigt pågående innovationsprocessen.

Lyfta blicken och tänka strategiskt

På frågan hur Erik får tid till att lyfta blicken och tänka strategiskt tvekar han inte.
– Utnyttja den digitala transformationens möjligheter. Använd alla digitala system och rapportvägar som gör att allt kan gå mycket fortare, så kommer det i sin tur frigöra tid till strategi, analys och utveckling. En annan framgångsfaktor för att jag ska kunna vara strategisk är mina medarbetare. Jag tror på att ge mina kollegor så mycket ansvar som möjligt och ge dom möjlighet att ta operationella beslut. Man måste låta folk prova, testa, misslyckas och lära sig av sina misstag. Ge den kraften och makten till dina medarbetare, så får du mer tid att arbeta strategiskt.

Du kanske också vill läsa ”Dagens ekonomer måste ha mer driv än ekonomer för 20 år sedan”