Inhouse / Artiklar / ”Det är en stor kompetensbrist där ute och alla hugger efter bra kandidater”
mattias-boldt-500×241

”Det är en stor kompetensbrist där ute och alla hugger efter bra kandidater”

Inhouse har hjälpt Tengbom med flera rekrytering- och konsultuppdrag och vi har träffat HR-chefen Mattias Boldt, som här delar med sig tips om hur man bygger en modern HR-funktion och hur man attraherar samt behåller duktiga medarbetare.

I Glashuset vid Slussen, med fantastisk utsikt över Stockholms inlopp, har arkitektkontoret Tengbom samlat sin Stockholmsverksamhet. Mattias har arbetat på Tengbom i ett och ett halvt år och en av de viktigaste uppgifterna har varit att bygga upp ett systematiskt arbetssätt kring hur HR-funktionen ska addera ett värde för verksamheten.
– I en organisation med mycket administration är det lätt att hamna i en service- och administrationsroll, men jag tror att HR-funktioner måste göra en förflyttning från det traditionella HR-arbetet till att vara ett modernt stöd för verksamheten. För att kunna lyckas med det måste man dels ha en ledning som inser att HR-frågor är ett viktigt område, dels behöver HR hitta sin affärskoppling. Vad är det vi gör affärer på? Och vad behöver HR stötta? Oavsett bransch så måste huvudfrågan vara vad som är affärskritiskt för verksamheten.

Kompetens som konkurrenskraft
I takt med att tjänstemannasektorn växer och det samtidigt råder en hård konkurrens om kompetent arbetskraft menar Mattias att HR-funktionen har fått en allt viktigare roll.
– Det är arkitekternas kompetens vi konkurrerar om, mitt i en brinnande högkonjunktur. Det innebär att det är en stor kompetensbrist där ute och alla hugger efter bra kandidater, så vår förmåga att knyta till oss ny kompetens och behålla medarbetare är extremt viktig.

Nyckeln till att behålla duktiga medarbetare
I arkitektvärlden är det intressanta projekt som attraherar personalen, tätt följt av bra ledarskap.
– Om man ser att vi får göra spännande projekt så attraherar vi arkitekten. Arkitekter är ofta väldigt trogna och lojala sina projekt så det gäller att vi får de bästa affärerna. Att sedan kunna behålla kompetensen handlar främst om gott ledarskap, där HR stöttar med olika ledarforum, chefsutbildningar och ledarskapsprogram. I grunden handlar det om att lyfta och utbilda chefer. Bra ledarskap är nyckeln till att behålla duktiga medarbetare.

3D grafik och VR-glasögon påverkar affärsmodeller
Tengbom och arkitektbranschen är i hög grad påverkade av digitaliseringen och Mattias påpekar att själva tekniken råder det ingen brist på, men att det återstår att se hur man kan använda den.
– För oss på Tengbom handlar det om att digitaliseringen förändrar affärsmodeller med t.ex. 3D grafik och VR-glasögon, att man kan gå runt i sin lägenhet innan tomten ens är jämnad. Det är bara en del. I grunden är det andra former av disruptiv teknik, som kommer att revolutionera de olika stegen i byggprocessen. Jag tror att vi kommer att se en massa funktioner och moment försvinna, som vi tidigare har lagt ner mycket tid på. Det kommer att spara mycket tid och pengar, men också öka hållbarheten och kvaliteten i hela byggprocessen. Digitaliseringen är både en nutida och framtida utmaning.