Inhouse / ”Entusiastiska och nöjda medarbetare gör fantastiska resultat”
helene

”Entusiastiska och nöjda medarbetare gör fantastiska resultat”

Helene är ny affärsområdeschef för vårt specialistområde HR. Hon har över 10 års erfarenhet av rekrytering och kompetensutveckling och vi önskar Helene varmt välkommen till Inhouse.

Du arbetar din andra månad som affärsområdeschef här på Inhouse. Hur kan du sammanfatta dina första intryck?
– Oj! Det har varit en fartfylld start, rätt in i verksamheten. Jag upplever att mina kollegor är mycket ambitiösa, att de älskar sina jobb och är nyfikna. Det är viktigt för mig att vara på en arbetsplats där man vågar testa nya saker och där man är öppen för att ta tillvara medarbetarens kunskaper, erfarenheter och idéer. Så är det på Inhouse. Vi som arbetar här är erfarna, vi har gedigen kunskap inom de olika specialistområden vi representerar och tillsammans skapar vi mervärde för våra kunder och konsulter varje dag.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har de senaste 11 åren arbetat i olika roller inom rekrytering, kompetens- och organisationsutveckling. Jag har även mångårig erfarenhet av ledarskap, verksamhetsutveckling, vilket kommer väl till pass här på Inhouse.

Det har alltid varit viktigt för mig att lyssna på, och utmana, kunderna och på så vis hjälpa dem att ta rätt steg för att komma närmare sina mål , såväl här och nu som på sikt. Internt har mitt fokus varit att stötta och coacha medarbetare i sina konsultroller. Jag är lika intresserad av kundutveckling, hitta nya vinklar och områden att jobba med och paketera, som av att utveckla processer och coacha medarbetare för att nå sin fulla potential.

Vad har du för tips till företag som vill optimera och utveckla sitt HR-arbete?

  • A och O är att HR får ett tydligt mandat från ledningen att vara med och driva bolagets affär.
  • Det är även viktigt att HR ska kunna prognostisera och presentera nyttan med olika investeringar, på samma sätt som andra affärsområden.
  • Satsa på tekniken och köp in bra HR-system. Detta ger HR verktyg att styra mot uppsatta mål och därmed jobba mer proaktivt och affärsnära.
  • Bygg en gynnsam företagskultur. Employer branding är viktigt för att attrahera både nuvarande och potentiella medarbetare. Entusiastiska och nöjda medarbetare gör fantastiska resultat.
  • Bygg en HR-funktion som stöttar de behov bolaget har löpande och ta in konsulter eller köp tilläggstjänster för de insatser som är mer specifika, både innehåll- och tidsmässigt.