Inhouse / Artiklar / Inhouse är utnämnd till Di Gasell 2017
di_gasell_gasellvinnare-2017_588x300

Inhouse är utnämnd till Di Gasell 2017

Inhouse kan nu stolt presentera att vi har blivit utsedda till ett Di Gasellföretag 2017. Di Gasell etablerades år 2000 av affärstidningen Dagens Industri för att årligen utse och uppmärksamma Sveriges snabbast växande och lönsamma företag.

”Vi är väldigt hedrade och glada att få vara ett Di Gasellföretag 2017. Ett högt fokus på kundens utmaningar och potential har gett resultat för både oss och våra uppdragsgivare. Vår fantastiska resa har bara börjat och vi har en fortsatt spännande utveckling framför oss. Jag vill också passa på att tacka våra kollegor, kunder och samarbetspartners”, säger Jens Ölander, VD på Inhouse.

Gaselltävlingen uppmärksammar de snabbast växande företagen i Sverige och nedan hittar du Di:s kriterier för att bli ett Gasellföretag:

  1. En omsättning som överstiger 10 Mkr
  2. Minst tio anställda
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  5. Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  7. Sunda finanser.

"Det är kanske framförallt ett kvitto på att vi gjort och gör något rätt. Men det ger också en fingervisning att företag bättre och bättre förstår betydelsen att investera i åtgärder som rör People Management. Vi ser att det idag ställs så oerhört höga krav på chefers förmåga att attrahera, rekrytera och leda medarbetare att de i större utsträckning vänder sig till företag som oss", sammanfattar Aje Stenbeck, en av Inhouse ägare, om vår Di Gasellutnämning

Här kan du läsa mer om oss