Inhouse / Artiklar / Så här leder du medarbetare som kan mer än du
hr

Så här leder du medarbetare som kan mer än du

Många chefer har en bakgrund som framgångsrika specialister men att leda specialister ställer andra typer av krav på chefen. För att leda medarbetare som är mer kunniga inom ett område än du är behöver du ha fokus på vad de vill och behöver. Här är fem tips för hur du gör.

1. Acceptera fakta
Du som ledare behöver inte stå för expertkunskapen. Det är viktigt att du accepterar att du inte vet allt och att du har medarbetare som har en högre kunskapsnivå än du. Den insikten är ett viktigt första steg för att kunna fokusera på rätt saker.

Läs även "5 tips på hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna"

2. Skippa detaljerna
Har du ett team bestående av specialister är det viktigt att du inte mikrostyr genom att gräva ner dig i detaljfrågor. Gör du det utan den rätta kunskapen riskerar du att ta beslut baserat på fel grunder. Var nyfiken och våga ställ frågor för att skaffa dig en grundläggande förståelse men respektera dina kollegors tid.

3. Ha förtroende och tillit
Den här punkten hänger ihop med ovanstående punkt och handlar om att ge mycket ansvar samt att ha förtroende till dina medarbetares kunskap och förmåga. Lita på att de vet vad de håller på med och att folk gör det de ska.

4. Arbeta med kulturen
Även om du inte kan allt om medarbetarens uppgifter är det viktigt att arbeta med ett coachande ledarskap. Bygg en arbetskultur som baseras på frågeställningen ”hur”, snarare än ”vad”. Risken är annars att specialisterna håller sig i sina silos och ni tappar det gemensamma arbetssättet.

5. Bygg medarbetarnas kompetens
Hjälp medarbetare att fortsätta växa. Fråga vad du och företaget kan göra för att stötta deras utveckling inom sin expertis. Då kommer de både att uppskatta dig mer samt att du bygger lojalitet.

Sammanfattningsvis, för att leda medarbetare som kan mer än du behöver ditt fokus vara på att involvera och inkludera snarare än att instruera.

Missa inte "Frågor att ställa till din nya chef- innan du tackar ja"