Inhouse / Inhouse specialistområde ekonomi i SvD
img_8008-redigera

Inhouse specialistområde ekonomi i SvD

I det senaste numret av Svenska Dagbladets bilaga Innovation ekonomi berättar Marlene Blomquist, affärsområdeschef för vårt specialistområde ekonomi, om vikten av att bygga ett professionellt nätverk.

Missa inte heller vår artikel "5 tips när du ska bygga ett professionellt nätverk"

Här kan du läsa hela artikeln
Vad innebär nätverkande för dig? 
Nätverkande handlar om relationer. Om att möta människor, dela erfarenheter, lära av andra och om att knyta band som alla parter har nytta av. Samtidigt ställer livet allt högre krav på oss som individer och kontaktytorna blir allt fler -både digitala och fysiska. Det är viktigt att sköta om båda, men idag ser jag att allt fler människor prioriterar bort det fysiska mötet. Jag tror extremt mycket på det personliga mötet och att det är ett måste för att skapa långsiktiga och engagerande relationer, både privata och professionella.

Kan du ge ett exempel på ett bra nätverk?
Vi ser att det finns ett ökat behov av att bli inspirerad, utmanad och träffa andra i liknande situation. I vår senaste CFO-undersökning var det tydligt att tiden är en bristfaktor, men det fanns samtidigt behov av att träffa andra med liknande utmaningar. Finns det en gemensam nämnare ökar också chansen för en långsiktig relation. På Inhouse arbetar vi aktivt med att bygga chefsnätverk som både är bransch- och ämnesspecifika. Ett exempel på ett sådant nätverkande är våra rundabordet-luncher för CFO:er. Vår senaste CFO-grupp kom från tillväxtbolag, en lunch som lyfte många spännande samtal och som var högst relevanta för deltagarna. 

marlene-svd-1