Inhouse / ”Nu mer än någonsin gäller det att ha rätt person på rätt plats”
img_3806-redigera-588×300-web-rev2

”Nu mer än någonsin gäller det att ha rätt person på rätt plats”

Jessica är vår nya kollega på affärsområde HR och hon har 15 års erfarenhet av rekrytering och HR. Här berättar hon om sitt första intryck av Inhouse och beskriver nycklarna till en modern HR-avdelning.

Nu har du arbetat 7 veckor här på Inhouse. Hur kan du sammanfatta dina första intryck?
– Inhouse lockade mig bland annat för möjligheten att få arbeta fokuserat med rekrytering av tjänster inom HR! Området är otroligt spännande just nu då allt fler krav ställs på HR-funktionen. Från att historiskt vara en administrativ funktion till dagens HR som förväntas bidra till affären i allt större utsträckning.

Det som också är intressant för egen del är att Inhouse fokuserar på en lärandekultur med bl.a. Inhouse Academy, vilket ligger i linje med min vilja att utvecklas inom det företag jag arbetar på. Det, ihop med ett gediget introduktionsprogram, talar för ett bolag som ser vikten av en bra start och en pågående utveckling.

Hur ser en modern HR-avdelning ut idag? Vad är nycklarna för att lyckas?
– En modern HR-funktion ansvarar idag för en mängd affärskritiska områden såsom att skapa en gemensam lärande kultur som engagerar människor, ledarskap- och karriärutvecklingsstrategier samt att vässa arbetsgivarvarumärket för att attrahera och kanske framförallt behålla högpresterande medarbetare i verksamheten. Dessutom fortsätter arbetet för HR att ta till sig den digitala tekniken.

Den avgörande nyckeln för att lyckas idag är såklart fortfarande vilka medarbetare företagen knyter till sig. Men kanske ser det lite annorlunda ut framöver med hur man tänker kring högpresterare. Framgångsfaktorn för bolag idag är att identifiera, attrahera och behålla personer med så kallat ”grit”. Det här utmanar den tidigare jakten på talangerna, som framförallt var toppstudenterna med rätt utbildning. Studier nu visar istället att det är kombinationen av passion och ihärdighet, som avgör vilka som blir högpresterare och således bidrar till bolagens framgång. Detta innebär att rekrytering för HR blir allt svårare då detta ”grit” inte går att utläsa från ett CV. Att få möjligheten att hjälpa Inhouse kunder att säkerställa denna förmåga hos deras framtida medarbetare känns otroligt inspirerande!

Nu mer än någonsin gäller det att ha rätt person på rätt plats, att attrahera och behålla rätt personer för att lyckas framåt!

Så utvecklar du din personal och får dem att stanna