Inhouse / ”Medarbetarnas kompetens är helt avgörande”
charlotte_setralogga-1

”Medarbetarnas kompetens är helt avgörande”

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag med omkring 800 anställda. Vi har träffat Charlotte Thedéen som 2016 utsågs till ny hållbarhetsdirektör. I samband med det slogs stabsfunktionerna Miljö, HR och Kommunikation ihop och Setra tog därmed ett samlat grepp om hållbarhetsfrågorna.

Enheten, som består av 13 personer inom miljö, HR och kommunikation, arbetar i vissa fall tight ihop och i vissa projekt mer i sina respektive silos.
– Det är en stor blandning av kompetenser och ibland har våra aktiviteter en tyngd i någon av grupperna och de andra behövs som komplement. Ibland möts vi alla i t.ex. utvecklingsprojekt och varumärkesstrategiska frågor. Där det är effektivt ska vi jobba ihop men alla äger sin egen agenda, annars blir det otympligt. För mig är det viktigt att ha sakkunniga experter som driver sina självständiga enheter.

10 frågor du som arbetsgivare bör ställa under medarbetarsamtalet

Internt förbättringsarbete
2014 formulerade Setra en strategi som talar om var de ska befinna sig 2025, där de bland annat beskriver vilka marknader de ska vara verksamma i och vilka produkter de ska sälja.
– Vi har gått från att vara ett sågverksföretag till ett träindustriföretag och vi vill vara ett bolag med en hög hållbarhetsprofil. För att nå dit är medarbetarnas kompetens helt avgörande. Därför har vi bland annat skapat ett internt förbättringsarbete där vi arbetar med ledarskap och organisationsutveckling, att arbeta mer processtyrt samt att hitta gemensamma arbetssätt. I vår strategi står det även att vi vill vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare vill jobba. Jag upplever att vår omställning har skapat ett stort engagemang inom bolaget.

Framgångsfaktorer i Setras förändringsarbete

  • Vår målstyrningsprocess har varit en viktig del för att driva igenom förändringen. Koncernledningen har definierat en övergripande nivå om vad företaget ska uppnå vilket sedan har resulterat i enhetsmål.
  • Målstyrningsprocessen har också varit viktig för att kunna skapa engagemang. Alla enheter har fått bryta ner de övergripande målen och skapat sina egna mål ner till personnivå så att alla känner att de bidrar och att de är en viktig del i kedjan.
  • Det är lätt att underskatta vikten av att kommunicera. Vi har t.ex. bestämt att vi ska vara så transparanta som möjligt och har därför låtit de olika enheternas verksamhetsplaner i företaget ligga åtkomligt på intranätet för de andra enheterna att ta del av.
  • Vår specifika stabsfunktion, Hållbarhet, arbetar med en viktig fråga som är högt uppe på agendan men vi får inte glömma att vi är en affärsstödjande enhet. Vi finns till för att göra organisationen bättre och det kräver en dos ödmjukhet.

Setra har arbetat med Inhouse i närmare sju år, både inom Inhouse specialistområde HR samt till kommunikation.