Inhouse / Artiklar / ”Ekonomifunktioner är en viktig stödfunktion för företagens tillväxt”
img_4295-redigera-web

”Ekonomifunktioner är en viktig stödfunktion för företagens tillväxt”

Här berättar Marlene Blomquist, affärsområdeschef för vårt specialistområde ekonomi, bland annat om hur högkonjunkturen påverkar företagens ekonomifunktioner och hur vi har lyckats bygga upp vårt stora nätverk av ekonomikonsulter.

Det råder en stor efterfrågan på ekonomikonsulter, vad beror det på?
-Det är högkonjunktur. Många företag växer och expanderar och ekonomifunktioner är en väldigt viktig stödfunktion för företagens tillväxt. Det är en anledning till att det finns ett stort behov av förstärkningar på våra kunders ekonomiavdelningar, både med att stärka upp med specialistkompetens och med det löpande ekonomiarbetet. Många gånger är våra kunders behov akut och då måste vi vara snabbfotade och flexibla. Genom våra processer och vår search-metodik, kan vi anpassa vårt arbete utifrån kundens behov och efterfrågan.

Läs även "”Dagens ekonomer måste ha mer driv än ekonomer för 20 år sedan”

Ni på Inhouse specialistområde ekonomi har vuxit starkt de senaste åren? Vad är er framgångsfaktor?
-Inhouse styrka är att vi alla har varit verksamma inom våra branschområden. Efter många år i branschen vet vi hur viktigt det är med en fungerande ekonomifunktion för att skapa förutsättningar för bättre affärer. Vi förstår våra kunders verksamhet och är också väldigt noga med att värna om våra konsulters intressen och utveckling. En annan bidragande faktor är våra konsulters kvalitativa arbete ute hos våra kunder, vilket gör att våra kunder kommer tillbaka.

Ert nätverk av ekonomikonsulter har också blivit större, vad gör ni för att attrahera era konsulter?
-Vårt konsultnätverk är otroligt viktigt för oss. Vi arbetar aktivt med att driva aktuella frågor i olika forum som ”runda-bordet” samtal och bransch-undersökningar. Insikter som vi också gärna delar med oss av till både kunder och konsulter. Vi är ett konsultföretag som inte enbart arbetar med rekrytering och bemanning, utan även med organisationsutveckling, vilket också lockar många konsulter till oss.