Inhouse / Inhouse medverkar på HR-bloggen.se
hr-bloggen

Inhouse medverkar på HR-bloggen.se

Vi medverkar på populära HR-bloggen.se, Sveriges ledande nyhetsblogg inom HR. Vi pratar om hur det blir alltmer affärskritiskt hur vi som bolag pratar med våra medarbetare, kandidater och kunder och att det krävs ett mer strukturerat samarbete mellan HR och kommunikation. 

Vi delar bland annat med oss av 5 tips för dialogbaserad kommunikation med era anställda:

  1. Var inte rädd för att låta dina kollegor tycka till. Välkomna en öppen dialog och låt fler synas och höras. Påminn vid behov om att företagets värderingar gäller, även i en chatt.
  2. Införskaffa tekniken. Det behöver inte vara en helt ny avancerad kommunikationsplattform, ett enklare chattverktyg räcker långt.
  3. Gör er tillgängliga även för medarbetare utan dator och mobil. Kanske exempelvis genom öppna möten där de anställda kan ställa frågor till ledningen?
  4. Utse en dedikerad person som kan moderera, följa upp och svara. Det ska inte ta tre arbetsdagar att få svar.
  5. Engagera hela företaget. Det är inte bara ledningen och HR-funktionen som ska engagera sig.

Det och mycket mer kan du läsa om i artikeln på HR-bloggen.