Inhouse / ”Trycket efter ekonomer är större än någonsin”
Organisationsutveckling och konsultlösning inom ekonomi

”Trycket efter ekonomer är större än någonsin”

Inhouse har under våren 2018 genomfört en kvalitativ undersökning där vi har djupintervjuat 30 ekonomichefer. Frågorna handlade bland annat om vad de gör för att klara av marknadssituationen som råder och vi kan konstatera att trycket efter ekonomer fortsätter att öka.

80% av ekonomicheferna som deltog i Inhouse undersökning upplever att den stora efterfrågan på ekonomer skapar en stressad arbetsmarknad. Vilka konsekvenser får det på företagets utveckling om ekonomifunktionen inte är rätt rustad?

jenny-stierngranat-002

Jenny Stierngranat på Inhouse specialistområde Ekonomi berättar om vad som händer på marknaden.
-Ingen har väl undgått att det är kandidatens marknad. Prognoserna från konjunkturinstitutet visar på en fortsatt tillväxt under 2018 och trycket efter ekonomer är större än någonsin. Det ställer allt högre krav på dig som arbetsgivare när det gäller att attrahera och locka till sig bra medarbetare.

Vad innebär det egentligen när vi säger att det är kandidaternas marknad?
-Det är bland annat vanligt att kandidaterna är i flera parallella anställningsprocesser samtidigt, vilket medför att vi till exempel behöver presentera kandidater löpande istället för att vänta och ha en samlad kandidatpresentation. Att vänta har vi inte tid med nu, alla parter behöver ha ett flexiblare förhållningsätt och vara mer snabbfotade under processen. Stressen det innebär lyfter ekonomicheferna i undersökningen, det är inte alltid lätt att ha is i magen när du ska rekrytera en ny anställd. Majoriteten av de tillfrågade upplever att de inte alltid vågar, eller kan, vänta in den ”perfekta matchen”, utan du istället tar någon som ”nära-nog” uppfyller kravprofilen.

Vilka fler utmaningar visade undersökningen på?
-En annan utmaning som många ekonomichefer nämner är att lönerna har gått upp. Det är en naturlig konsekvens när det är högkonjunktur och efterfrågan på ekonomer är stor. Utmaningen som många av respondenterna ser är att man internt inte har tagit höjd för de marknadslöner som gäller idag. Och om inte arbetsgivaren och kandidaten har en samsyn på löneläget, är risken att man tappar de kandidater som annars är en perfekt match. Vi hjälper därför våra kunder tidigt i processen med en marknadsmässig lönebild, så att det inte blir en överraskning i slutprocessen. När företag växer och expanderar är ekonomifunktion en väldigt viktig stödfunktion för företagens tillväxt. Om inte ekonomifunktionen är rätt rustad med rätt kompetens, vilka konsekvenser får det då på företages utveckling på sikt?

Läs även artikeln ”Ekonomifunktioner är en viktig stödfunktion för företagens tillväxt”