Inhouse / ”Många vd:ar saknar affärsstrategiskt bollplank”
img_2731-redigera_artikel_lowres

”Många vd:ar saknar affärsstrategiskt bollplank”

Vårt specialistområde ekonomi erbjuder nu "CFO-direkt", en dedikerad CFO-konsult som bidrar med specialistkompetens och ni betalar bara för den tid som behövs. Torbjörn Enström är en av våra CFO-konsulter som ingår i vårt expertteam och har över 15 års erfarenhet från stora internationella organisationer och tillväxtbolag. Här har vi sammanställt några av Torbjörns insikter.

Varför är det så viktigt för ett bolag att ha en CFO?
-Många vd:ar underskattar vad rätt ekonomisk kompetens kan tillföra bolaget. Som vd är det naturligt att ha ett visionärt fokus och driva affären framåt, men när utvecklingen går fort är det lätt att glömma bort behovet av ekonomisk styrning och noggrann finansiell planering.

Ju större ett bolag blir, desto större blir också arbetsbelastningen på en vd. I en tillväxtfas fastnar ofta en vd i administrativa surdegar eller personalrelaterade frågor, vilket gör att man tyvärr både tappar fart och möjligheter. I mitt arbete som CFO-konsult är det vanligt att jag möter vd:ar som uttrycker att ”det här borde inte jag sitta och göra”.

Vändpunkten för många vd:ar som sköter den ekonomiska planeringen själv brukar vara en oväntad överraskning; att det smäller någonstans. Du kanske driver ditt egna bolag, det växer och allt går bra. Sedan kommer den dagen då er största kund inte har betalt i tid, kassaflödet sinar och du kan inte betala ut lönerna den 25:e.

När kan det vara bra att ta in en tillfällig CFO, en konsultlösning, som kan stärka upp kompetensen vid specifika behov?
-Det är viktigt att stärka upp med rätt kompetens om du exempelvis står inför ett företagsförvärv. Då behöver du en CFO som har kunskap kring värdering, kan driva due diligence-processen och upprätta omfattade förvärvsavtal. Står du däremot inför en börsintroduktion så handlar det snarare om finansiell rapportering, att fastställa riktlinjer och policys samt att ha Investor relations-kompetens.

En CFO kan även vara ett stöd vid stora affärsavtal och göra riskanalyser. Om du har en stor kund i USA som lägger en order på tre år, hur säkerställer du riskerna och kassaflödet? Även där kan bolag få ett stort stöd och ekonomisk rådgivning från en CFO.

Med "CFO-direkt" får du en dedikerad CFO under ett år eller längre, men betalar bara för den tid du behöver. Du kan också stärka upp med kompetens vid ett specifikt behov.