Inhouse / Nudging hjälper företagets medarbetare att fatta smarta beslut
nudging-1126×550

Nudging hjälper företagets medarbetare att fatta smarta beslut

Att påverka andras beteende är en utmaning för de flesta av oss, vare sig det gäller anställda, kunder eller oss själva. Men med hjälp av nudging kan organisationer göra det lätt för sina anställda att göra rätt genom att designa om miljön där beslut fattas för att styra åt ett visst beteende, precis som det engelska namnet tyder på; en knuff i rätt riktning.

Våren 2019 hade vi två fullsatta och uppskattade seminarium på temat “Nudging för HR: skapa beteendeförändring med vetenskapliga verktyg” med föreläsaren Nurit Nobel, doktorand i ekonomisk psykologi. Nurit menar att de flesta av oss har goda avsikter och vet vad vi ”borde göra”, till exempel dra ner på vår bilåkning och ta cykeln, men den enorma mängden beslut vi måste ta varje dag belastar oss. Det finns många tankefällor som hindrar oss och två exempel är sociala normer och övertro.

Läs även " Checklista för en framgångsrik förändring i din organisation"

Glappet mellan avsikt och agerande innebär att vi inte alltid agerar på det sätt som stämmer bäst överens med vårt intresse. Men med hjälp av nudging kan organisationer göra det lätt för sina anställda att göra rätt genom att designa om miljön där beslut fattas för att styra åt ett visst beteende, precis som det engelska namnet tyder på; en knuff i rätt riktning. Metoden har slagit igenom de senaste åren, och blev även uppmärksammat i förra årets Nobelpris i ekonomi.

Under seminarierna fick vi ta del av flera intressanta exempel på nudging och hur det kan hjälpa oss att skapa effektiv beteendeförändring.

Här delar vi med oss av fem tips och lysande exempel:
- Skapa en känsla av att ”alla gör det”. En stor hotellkedja ändrade sitt ordval på skyltarna om valet av att byta handdukar och märkte en positiv förändring, från ”Tänk på miljön, återanvänd dina handdukar” till ”Tänk på miljön, de flesta andra hotellgäster väljer att återanvända sina handdukar”.

-Använd
”förvalseffekten”. Många kontor märker en minskning av pappersåtgången när
skrivarna är förvalda till dubbelsidig utskrift.

-Designa om systemen. Om tågalternativ kommer upp före flygalternativen ökar chansen att fler resenärer väljer att resa med tåg, än om flygalternativet kommer först. Även köttkonsumtionen minskar om det vegetariska alternativet kommer upp som det första valet.

-Gör det lätt att göra rätt. Ett sätt för företag som vill minska sitt matsvinn i personalmatsalen är att använda sig av mindre tallrikar vid buffen.

-Ett annat lyckat exempel för att öka hälsomedvetna val på en arbetsplats är att placera trappor närmast ingången, vilket gör att fler väljer trapporna framför hissen som är längre bort.

Artikeltips: Framtidens organisationer och förändrat ledarskap – är du redo?