Inhouse / Framtidens organisationer och förändrat ledarskap – är du redo?
voka

Framtidens organisationer och förändrat ledarskap – är du redo?

I april hade vårt operativa HR-nätverk en föreläsning om framtida organisationer och ledarskap. Inspirerad av vår föreläsning med Sofia Schneider från Stardust Consulting, delar vi här med oss av några insikter på ämnet.

Vi
inledde dagen med att reflektera om vi är redo för förändring och vad vi vill uppnå
och framförallt; vad händer om vi inte förändras?

Först
landade vi i vad det är som gör att utvecklingen hela tiden accelererar. Sofia lyfter fram att utvecklingen
drivs av tre D’n; Demografi, Digitalisering och Den nya generationen. Vi
pratade bland annat om en ny generation som stiger in i organisationer med
andra värderingar och med nya krav, både på arbetsgivaren och på ledarskap.

Läs även "5 tips på hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna"

Bristen på arbetskraft tillsammans med en allt större
medvetenhet och transparens, gör att medarbetare ställer andra krav på sina
arbetsgivare idag, krav som inte enbart handlar om lön, villkor och
arbetstider. På
dagens arbetsplatser är det inte ovanligt att det är fyra olika generationer
som ska arbeta tillsammans och värderingar både förändras och förstärks och det
innebär helt klart en förflyttning i ledarstilar.

Vi blev även introducerade till begreppet VOKA, som är en
militär term från Kuwaitkriget 1991 när USA:s armé skulle utkämpa sitt första
moderna ökenkrig, men var organiserade i gamla hierarkiska modeller. Enheterna
väntade passivt på order, vilket fick förödande konsekvenser. De lokala
förbanden började i stället kommunicera med varandra och fatta egna beslut. De
gjorde en sk. VOKA:

Volatilt:
Allt rör sig snabbare och i otydligare mönster.

Osäkert:
Vi måste tänka helt nytt för att förutspå framtiden.

Komplext:
Allt påverkar vartannat i allt mer komplexa kedjor, till exempel
teknik, ekologi, politik och samhälle.

Ambivalent:
Allt är lite dimmigt och det är svårare att se samband mellan
orsak och verkan.

Om företag tidigare byggde sitt ledarskap på hierarkier, silos, kontroll och planering (som Sofia kallade för Napoleon-ledarskapet) går VOKA-organisationer mer mot självledarskap, team och en experimenterande miljö.  Istället för att bli styrda av auktoritära chefer samarbetar medarbetare alltmer i team och tar större eget ansvar.

På liknande sätt strävar allt fler mot att bygga in mer självledarskap i sina organisationer. I stället för att ett fåtal personer leder stora avdelningar eller områden, så är målet att alla medarbetare får vara ledare i projekt som de själva tror på, som är bra för dem, företaget och i slutändan också för kunden. Principen är att alla ska kunna leda, men alla ska också kunna följa. Ledarskap och medarbetarskap blir lika viktigt.

Missa inte heller vår artikel "5 tips för framgångsrikt ledarskap"