Inhouse / Inhouse medverkar med specialistkunskap i Trender och Tendenser
trender-tendenser_aje_1082x550

Inhouse medverkar med specialistkunskap i Trender och Tendenser

I det senaste numret av Trender och Tendenser medverkar Inhouse i två fördjupningsartiklar. Trender och Tendenser är Sveriges Marknadsförbunds medlemstidning och vänder sig till Sveriges marknadsförare och nedan hittar du utdrag från artiklarna.

Artikel 1: Vad är det som gör en bra ledare?
Ledarskap har aldrig varit så svårt och komplext som idag. Inte minst inom kommunikations- och marknadsföringsbranschen.
”Förr skulle en ledare inom kommunikationssektorn framförallt vara duktig på hantverket, men det räcker inte idag. Det finns så många specialistroller och det värsta en chef kan göra är att tro att hon eller han kan allt”, säger Aje Stenbeck, som är Business Director och Partner på Inhouse AB, som jobbar med rekrytering och organisationsutveckling, med marknadsföring och kommunikation som ett av sina specialistområden.

Aje Stenbeck konstaterar att vissa ledare lyckas och andra inte. Men det innebär inte att vissa ledare lyckas överallt och andra ingenstans. Vissa ledare fungerar otroligt bra på en arbetsplats, men misslyckas helt på en annan. ”Det finns lika många ledarskapsfilosofier, som det finns ledare. Men en minsta gemensam nämnare för alla bra ledare är att det är personer som är trygga och vågar vara sig själva. De har både självkänsla och självkännedom. De vet vad de är bra på. Synen på vad som är en bra ledare varierar också bero-ende på om det är en ledare eller medarbetare som gör bedömningen.

Artikel 2: Inhousebyråer blir alltmer väletablerade
”Kreatörer på externa byråer jobbar idag med 5-15, varumärken men de får sällan ta hand om helheten eller få den totala överblicken av varumärket. En vanlig form av konsultfrustration. För kreatörer på inhousebyråer är det tvärtom. De arbetar långsiktigt och med helhetslösningar för ett varumärke – eller möjligen med ett antal undervarumärken”, konstaterar Håkan Bodman. Han berättar att det idag allt oftare händer att kreatörer från namnkunniga byråer hör av sig och vill veta mer om inhouseverksamheten.

Tidigare gjorde på Berghs School of Communications en undersökning om inhousebyråer. Då svarade hälften av eleverna att de gärna skulle jobba inhouse. ”Men på inhousebyråerna är det också viktigt att anställa kreatörer med erfarenhet. Det är idag högre status än tidigare att jobba inhouse och det är förstås en stor fördel för företagen”, säger Håkan Bodman som konstaterar att varumärkets styrka och det geografiska läget också påverkar hur lätt det är att rekrytera och bygga upp en inhouseavdelning.

trender-tendenser_hakan_1082x549

Här kan du läsa hela tidningen och artiklarna

Här kan du läsa hela numret av Trender och Tendenser