Inhouse / Välkommen till det operativa HR-nätverket 2019
img_2361_1144x550

Välkommen till det operativa HR-nätverket 2019

Säsongen 2018/2019 har vi drivit två operativa HR-nätverk som har blivit en succé! Vi kommer därför att utöka genom att bjuda in till ytterligare ett nu i höst. Vill du vara med?

Idag finns en mängd nätverk och forum för informationsutbyte för HR-chefer men vi upplever att det saknas forum som vänder sig till den stora gruppen som arbetar operativt med HR-frågor och dagligen är hands-on med de utmaningar som finns i bolagen idag. Det Operativa HR-nätverket vänder sig därför till dig som arbetar brett med HR-frågor och som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag.

"Det har aldrig varit så svårt att vara chef som idag och samtidigt har det aldrig varit så svårt att vara medarbetare. Chefer och medarbetare behöver stöd i de allt större utmaningarna med snabba förändringar och högre krav från organisationen, och det stödet behöver de från dig som idag arbetar inom HR."

I nätverket fokuserar vi på operativa och strategiska frågor knutna till din arbetsdag. Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna och vi uppmuntrar aktivt deltagande. Inför varje träff läggs därför ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

Vid några tillfällen tar vi även in relevanta föreläsare, som med egen erfarenhet kan berätta hur de löst svåra utmaningar eller spanar in i framtidens utveckling. Som medlem in nätverket får du tillfälle att nätverka och mingla med likasinnade, samt får möjlighet att ta med dig tankar, idéer och handfasta verktyg att implementera i ditt dagliga arbete. Träffarna ligger på morgonen och frukost ingår.

Tid: 18 september kl 08:00-10:00 och 24 september 08:00-10:00.

Plats: Inhouse, Sturegatan 10.

Kostnad: Ingen kostnad.

Anmälan: Maila in din anmälan till: andrea.leal@inhouse.se.

Varmt välkomna!

//Vännerna på Inhouse