Inhouse / Varmt välkommen till Inhouse Workflow 2019
board-3700116_960_720

Varmt välkommen till Inhouse Workflow 2019

Den 20 november bjuder vi in dig till Inhouse Workflow 2019Hur HR kan skapa engagemang för hållbarhet. Workflow är en inspirerande halvdag för dig som arbetar inom HR. Inhouse kommer att anordna Workflow en gång per år för att ge dig tillfället för inspiration och nya insikter om högaktuella ämnen.

Temat för vårt första Inhouse Workflow är:
Hur kan vi som individer påverka och ändra vårt beteende för att agera hållbart? Och hur kan vi på HR skapa ett kollektivt engagemang i dessa frågor?

Datum: Onsdag den 20 november.
Tid: 08.00-12.00. Vi bjuder på en härlig frukost och avslutar med en wrap.
Plats: GT30 – Grev Turegatan 30.
Pris: Halvdagen är kostnadsfri men vi debiterar 500 kr i no-show-avgift.
Anmälan: Maila din anmälan till HR-event@inhouse.se.
För att underlätta vår registrering av anmälningar ser vi gärna att namn, titel, företagsnamn och mailadress framgår i din anmälan. Vi kommer att skicka ett bekräftelsemail när din anmälan är registrerad.

PROGRAMPUNKTER
Hur kan HR designa organisationen och miljö i syfte att skapa hållbara prestationer med hjälp av nudging? - Nurit Nobel
Att påverka andras beteende är en utmaning för de flesta av oss, vare sig det gäller anställda, kunder eller oss själva. Beteendevetenskap ger oss nya verktyg för att kunna styra beteende utan att vara tvingande och med hjälp av nudging kan organisationer göra det lätt för sina anställda att göra rätt. Nurit Nobel är doktorand i ekonomisk psykologi med mer än 10 års erfarenhet som marknadschef och strategikonsult i stora svenska och internationella bolag. Nurit är medgrundare till Impactually, ett managementkonsultbolag som använder beteendevetenskap för att skapa affärs- och samhällsnytta.

Hur kan datadrivet beslutsunderlag hjälpa HR med prioritering av rätt hälsoinsatser? - Daniel Zand
Ditt välbefinnande och hur väl du presterar avgörs av vad du äter, hur du tänker och rör på dig. För att företag ska kunna höja prestationerna hos sina medarbetare krävs det att man idag har en helhetssyn kring en människas välbefinnande genom att uppmuntra, stötta och belöna hälsosamma beteenden. Daniel Zand har 10 år erfarenhet från hälso- och sjukvårdsbranschen där han har både byggt bolag på den privata marknaden, utvecklat offentliga verksamheter samt varit en nyckelperson bakom Det fria vårdvalet (Lagen om valfrihet). Daniel är medgrundare till Holistal där han har tillsammans med experter från Karolinska Institutet och skapare av Fitbit.

Hur kan HR skapa förutsättningar för en kollektivt intelligent organisation med hållbar prestation? - Patrik Erickson
I en alltmer komplex och snabbrörlig värld blir samarbete och kunskapsdelning mellan specialiserade medarbetare kritiskt för framgång. Förmåga att skapa ett kollektivt intelligent samarbete blir avgörande för en hållbar prestation och en hållbar organisationskultur där medarbetare presterar på en hög nivå och mår bra. Patrik Erickson är vice Vd på Influence, ett snabbväxande konsultbolag med fokus på förändring och utveckling av kollektiv intelligens. Patrik har en bakgrund som konsult under ca 25 år och 15 år som elitidrottare och är expert på kollektiv intelligens, utveckling av organisationskultur och prestationsutveckling.

Vår moderator för dagen- Jessica Gunnarsson
Jessica kommer att coacha oss med tillfällen för reflektion och övningar i syfte att öka vår medvetenhet kring oss själva och våra beteenden. Jessica har gedigen kunskap inom HR och har de senaste 12 åren varit med och drivit Visual Art, från källarbolag med 15 medarbetare till ett miljardbolag med 140 medarbetare. Tillsammans med Eva Funck driver Jessica även Monkeypodden.

Varmt välkomna till en inspirerande halvdag!