Inhouse / Premiär för Inhouse HR-nätverk 2020/2021
natverkstraff

Premiär för Inhouse HR-nätverk 2020/2021

Våren 2020 har vi lärt oss att arbeta på nya sätt, digitalt och på distans. När pandemin bröt ut införde många företag distansarbete som standard för de flesta medarbetare. Nu pratar alla om det nya normala och om vad man ska ta med sig in i framtiden. Men HUR? Det var temaämnet på Inhouse första Operativa HR-nätverk för säsongen.

Med HR-ansvariga från bland annat Vasakronan, Trygg Hansa, Episerver och White Arkitekter ägnade vi den första träffen till att gemensamt se över hur företag och organisationer hanterat distansarbete, vad vi har lärt oss av våren samt hur företagskulturen har påverkats. Själva nätverksträffen var digital via Zoom och träffen leddes under Robert Dybeck från Wildfire.

De flesta företag har fått en stor digital skjuts tack vare att många har valt att bedriva sin verksamhet på distans. Fler och fler företag vittnar om att arbetslivet för alltid har förändrats, och att kunna arbeta på distans har numera blivit en självklarhet. Vi har sett att distansarbete varken behöver innebära en dipp i motivation, prestation eller produktivitet. En av våra deltagare citerade ”Arbete är något man gör, och inte en plats”.

Samtidigt menade nätverksmedlemmarna att vi även har blivit påminda om att ”one size doesn’t fit all”, vilket även ställer höga krav på ledarskapet. En chef behöver vara flexibel och anpassa sig efter individerna i sin grupp. En del medarbetare behöver ordning, rutiner och struktur och en del vill snarare ha mycket frihet, rörelsefrihet och eget ansvar och distansarbete är inget undantag. De flesta verkar dock vilja kombinera fysiska möten och enskilt distansarbete. Friheten att kunna arbeta på det sätt som de själva föredrar, verkar vara nyckeln menade flera av deltagarna. Vill arbetsgivaren att medarbetare ska börja arbeta mer inne på kontoren under hösten, menade vår facilitator Robert, behöver organisationer vara tydliga med varför. Är det affärskritiskt att träffas? Eller är det för sammanhållningen och företagskulturen?

Läs även vår artikel om Rituals HR-arbete ”Vår personal och kultur är nyckeln till framgång”

Kulturarbete under distansarbete
För hur blir det med företagskulturen när majoriteten arbetar hemma? Hur utvecklar man en kultur när man inte ses fysiskt? Vi ser att företag som metodiskt och målmedveten har arbetat med sin kultur innan, får en stor utväxling i en kris som coronapandemin. Och tvärtom.

Att träffa sina arbetskamrater rankas högt för många medarbetare som en faktor när det gäller arbetslust och motivation. En frågeställning som diskuterades på nätverksträffen var bland annat ”Om man har valt sin arbetsplats delvis på grund av samhörigheten och företagskulturen, betyder det att man är mer benägen att byta jobb nu när det inte sker i lika stor utsträckning?”

Helt klart har det stora klivet kring mobilitet skapat nya möjligheter, men företag behöver fortsätta hitta nytänkande lösningar kring hur jobbet kan utföras och hur man kan arbeta med sin gemenskap och företagskultur.

Tre tips från nätverksgruppens samtal och diskussioner:
- Hitta flexibla lösningar kring ert kontor så att fler personer kan vara inne på kontoret, om behovet finns. Kanske kan man ha kvällsöppet några dagar per månad och ha kontoret öppet mellan kl. 19-22?
- Många kulturövningar kan ske även digitalt. Ert företag kan fortsätta arbeta med exempelvis era värderingar via Zoom, Skype eller Teams.
- Glöm inte bort ert friskvårdsarbete. Arrangera en digital träningshöst i form av ”postkod-promenader” för medarbetarna eller anordna digitala friskvårdsföreläsningar.

Det operativa HR-nätverket vänder sig därför till dig som arbetar brett med HR-frågor och som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer.

Skrivet av Inhouse kommunikationschef Hedvig Engnell