Inhouse / ”Distansarbete öppnar upp för ny kompetens”
irene-dll

”Distansarbete öppnar upp för ny kompetens”

Det globala finansbolaget DLL, med sina 5 000 anställda, är ett företag som redan innan covid-19 hade distansarbete på sin agenda och det har de stor nytta av nu. Inhouse har träffat Irene som började på DLL mitt under pandemivåren 2020, som Nordisk HR Business Partner

Irenes nya jobb på DLL signerades i mars 2020, precis innan pandemin slog till på allvar och stängde ner Sverige.
- Jag minns att samtidigt som jag var väldigt glad för den nya utmaningen var jag såklart lite orolig under våren. Skulle det fortfarande vara aktuellt att börja min nya tjänst, även fast marknaden ändrades så drastiskt? Men jag hade en tät kontakt med min nya chef som dämpade min oro. Han försäkrade mig om att trots att det var speciella omständigheter så fanns ett stort behov av mina arbetsuppgifter. I min roll stöttar jag några av våra nordiska affärsområden och deras chefer. Det kan vara HR-frågor om exempelvis rekrytering, onboarding och Performance Management.

Här kan du läsa en artikel med Rituals HR-Advisor

Introduktion på distans

Den första arbetsdagen spenderade Irene på Stockholmskontoret men sedan dess har hon arbetat mestadels på distans hemifrån. Hon menar att introduktion på distans ställer högre krav på både företaget och på medarbetaren.
- Det är såklart en extra krydda att börja på ett nytt jobb och att ha nästan hela sin introduktion på distans. Du behöver vara mer proaktiv, nyfiken och vara beredd på att kavla upp ärmarna och själv ta ansvar för att reda på information. Utmaningen blir att lära känna de som du vanligtvis inte har direktkontakt med, de kontakterna som du knyter när du kan gå runt i korridorerna och småprata. Det kan även vara svårt att få grepp om företagskulturen och fånga upp nyanserna men jag är jättenöjd med min introduktion. DLL gjorde det väldigt bra.

Lästips "Så jobbar du bäst och effektivast hemifrån"

Koncernövergripande projekt kring distansarbete

Redan innan covid-19 hade DLL:s högsta globala ledning påbörjat ett koncernövergripande projekt kring distansarbete och att man ska få jobba var man vill, som ett led i att bli en ännu mer modern arbetsgivare.
- DLL började se över vad kontoren fyller för funktion, och kom fram till att kontoren främst ska vara en plats där man ses, är kreativ och innovativ. Det ska nödvändigtvis inte vara ett ställe där man sitter själv framför sin skärm i 8h, utan ska handla mer om att vara en plats där man får en utväxling av att faktiskt ses fysiskt. Vi som arbetar i Stockholm kommer flytta till ett nytt kontor i december och där kommer mycket fokus ligga på att skapa en levande miljö där man möts och skapar nya idéer och projekt. Det är uttalat från ledningen att Stockholmskontoret blir ett pilotprojekt, där de lyckade delarna kommer implementeras på övriga kontor.

- Vi vet redan nu med säkerhet att vi i framtiden inte kommer arbeta 100% på kontoret. Pendlingen har orsakat så mycket stress i vardagen för många av våra medarbetare, och om man slipper den kan det skapa lugnare rutiner och mer harmoni. I ett land som Sverige behöver vi också se till orter utanför Stockholm och Göteborg, som vi har gjort traditionellt. Distansarbete öppnar upp för ny kompetens och i framtiden kan vi ha medarbetare som sitter utspridda över hela landet. Vi har medarbetare som flyttat ifrån Stockholm men som ändå kan fortsätta vara anställda, och det tycker jag är fantastiskt. Vi har alltid flera olika projekt på gång för att testa vad som fungerar och är måna om att hitta nya sätt framåt när världen ser ut som det gör.

Medlem i Inhouse operativa HR-nätverk

Irene har varit med i Inhouse operativa HR-nätverk sedan 2019. Då arbetade hon på en advokatbyrå som samarbetade med Inhouse och fick en positiv bild av Inhouse.
-Jag har alltid tyckt att ni på Inhouse är proffsiga, mänskliga och väldigt duktiga på det ni gör. I samband med att jag deltog på ett av era seminarier kom frågan upp om jag vill vara med i nätverket, och jag har varit medlem sedan dess. Det är roligt att vara en del av ett nätverk. HR-rollen kan vara lite ensam ibland så det är spännande att samtala med HR-personer från andra typer av bolag och verksamheter men som man ändå har mycket gemensamt med.

Avslutningsvis delar Irene med sig av tre interna initiativ, kopplade till den senaste tidens distansarbete, som har varit uppskattade av medarbetare.

  • Vi har infört ”No meeting Wednesday” för att göra det möjligt att till exempel fokusera på ett projekt helt ostört eller arbeta med sin kompetensutveckling.
  • Vi har även haft fokus på utveckling av chefer och coacher på distans. Vi har upptäckt att utbildningar på distans fungerar väldigt bra.
  • Tidigt under pandemin började vår högsta ledning i USA ge ut videos med olika typer av statusuppdateringar och det har faktiskt inneburit att ledningen är mer synliga nu, än de varit tidigare.

Missa inte vår artikel om vårt operativa HR-nätverk