Inhouse / Varför ska vi ses? Lärdomar från ett år på distans
helgrupp-strand-brador

Varför ska vi ses? Lärdomar från ett år på distans

Precis som många andra arbetar idag nästan hela Inhouse på distans och det senaste årets nya förutsättningar har inneburit många förändringar (och förbättringar). I den här artikeln vill vi dela med oss av några insikter för att hålla engagemang, motivation och samverkan igång.

När vi våren 2020 lämnade kontoret och började arbeta hemifrån insåg vi efter ett tag att de insatser vi gjorde primärt var inom teamen. D v s varje avdelning hade möten och aktiviteter, som stärkte teamen, men samverkan mellan olika team blev i princip obefintlig.

Därför blev det nödvändigt att ta tag i frågor som: hur kan vi öka engagemang och motivation när vi inte träffas? Kan man stärka kulturen – på distans? Kan vi fortsätta att affärsutveckla och utvecklas i våra roller? Hur främjar vi samarbeten mellan grupperna?

Läs även "Så vässar ni er internkommunikation – 5 snabba steg"

Här är några av de idéer vi har genomfört för att hålla engagemang och samverkan igång.
Samarbete över affärsområden

Inhouse har startat något vi kallar för ”Projekt Kollektiv Utveckling”. Varje månad utses, och arbetar, en grupp från olika affärsområden kring ett tema. De har en månad på sig att ta fram olika idéer och forskning på ämnet för att sedan presentera vad de kommit fram till på ett stormöte med hela bolaget. Syftet är att överbrygga gränser mellan grupper och samtidigt vidareutveckla våra processer, erbjudanden och kompetensutveckla oss.

Kompetensutveckling

På Inhouse vill vi inspirera och bidra till kunskapsutveckling. Vi bjuder därför löpande in medarbetare och externa personer till att hålla i webinars, seminarium och workshops. I november bjöd vi till exempel in vår samarbetspartner LinkedIn till ett internt webinar där vi fick diskutera trender och spåna kring framtiden.

Sociala relationer

På Inhouse vill vi att medarbetare håller igång dialoger med sina kollegor. Ett forum för detta är våra ”Walk & Talk” som sker varje månad. Det som startade som ett hälsoinitiativ utvecklades till att även innebära att vi får möjlighet att under en timmas promenad, prata med en kollega från en annan avdelning på ett givet tema eller fritt. Promenaden kan ske både tillsammans IRL eller på var sitt håll. Sist vi gick var ämnet till exempel nya idéer till korsförsäljning.

Missa inte vår artikel "5 minuter om agilt ledarskap"

Hälsa

Vi vet att många sitter still mer nu när de jobbar hemifrån, så vi erbjuder träning med kollegor via Teams. En halvtimmes träning en gång i veckan, vilket enkelt kan trappas upp till fler tillfällen. Roligt, kulturstärkande och riktigt bra för kroppen! Man tränar efter sina förutsättningar och vi turas om att ta på oss ”PT-rollen”.

Digitala mötesrum

Vi har skapat 5 gemensamma chattkanaler för olika syften i Teams. De fungerar både som ett intranät och som alternativ till kaffeautomatssnacket eller de snabba frågorna man ställer till en kollega över skrivbordet. 2 ggr per vecka fikar vi dessutom digitalt. Det blir ett trevligt avbrott och ämnena är precis som de historiskt sett har varit vid kaffemaskinerna på kontoret, allt mellan himmel och jord.

Det här är möjligt tack vare ett stort engagemang från våra kollegor och mer ligger i planeringen framåt för 2021. Hoppas de här aktiviteterna kan inspirera er till effektivisering, social interaktion och nytänk framåt.

Missa inte vår checklista om förändringsarbete