Inhouse / Fem tendenser vi ser på ekonomifunktioner idag
gfkt0357-redigera-1126×550-web-rev2

Fem tendenser vi ser på ekonomifunktioner idag

Ekonomiavdelningen och CFO-rollen fortsätter att utvecklas allteftersom omvärlden förändras i takt med digitaliseringen. Det ligger dessutom ofta på CFO:n att leda denna förändring. Här delar vi med oss av fem trender och tendenser som vi ser på ekonomiavdelningar idag.

Det har länge talats om att det traditionella ekonomiarbetet håller på att försvinna, digitalisering och ny teknik minskar det tidsödande och manuella arbetet. CFO slipper därmed arbeta reaktivt och kan i stället blicka framåt. Ekonomiarbetet blir mer relevant för verksamheten med siffror från hela organisationen som kan levereras i realtid och faktiskt styra beteenden och beslut.

Läs även ”Det är kritiskt att tillsätta rätt kompetens på rätt funktion”

På Inhouse möter vi dagligen CFO:er och ekonomichefer som bekräftar denna bild. Samtidigt hörs många säga att de inte alls har kommit så långt i omställningsarbetet mot det digitala som man önskar. Anledningen är oftast tidsbrist, men även att frågan är lågt prioriterad från företagsledning och VD.

Klart är i alla fall att i takt med digitaliseringen och omvärldens förändring fortsätter ekonomiavdelningen och CFO-rollen att utvecklas. Med nytt sätt att hantera data blir CFO:n dessutom den som leder denna förändring.

Vi ser just nu fem trender och tendenser för ekonomiavdelningarna. Några av dessa är sannolikt övergående emedan några är bestående.

1. Digitalisering – utvecklingen inom IT

När alltmer automatiseras, genereras större mängder data att hantera. Detta ställer högre krav på ekonomers kompetens inom IT, som behövs för att effektivisera och optimera processer så att relevant data utvinns för rätt tillfälle och på ett snabbt och enkelt sätt.

2. Strategiskt affärsstöd

Ekonomifunktionen förväntas göra mer än bara de traditionella ekonomisysslorna. Mer, i detta fall, innebär ett utökat affärstänk och en större förståelse för verksamheten som helhet där ekonomiavdelningen får fungera som ett proaktivt och strategiskt affärsstöd.

Missa inte vår artikel ”Att anställa personal har varit det svåraste under vår resa”

3. CFO – en go-to-person

Framtidens ekonomer förväntas, på ett pedagogiskt och rådgivande sätt, kunna stödja verksamheten precis som mellanchefer på olika avdelningar tidigare gjort och ansvarat för. CFO blir ett strategiskt och operativt bollplank där det ställs större krav på hens kommunikativa förmåga.

4. Ökat säkerhetstänk

När data blir mer tillgänglig ökar risken att den blir förstörd eller hamnar i fel händer. Ett faktum som bidrar till ett växande IT-säkerhetstänk och därmed till än större högre krav på ekonomers juridiska kompetens och kunskap om rådande datalagar.

5. Realtidsdata

Redovisning har tidigare fungerat som ett facit mot vad som redan hänt, s.k. redovisningsdata. Idag är trenden snarare att använda sig av realtidsdata för att arbeta mer mot scenarioplanering som blir vägledande i beslut och strategi, med andra ord managementdata. Att, i stället för redovisningsdata, använda sig av dagsaktuella siffror och föra företagets agenda framåt blir alltså allt vanligare.

Vad säger trenden om ett år? Är vi i samma läge eller kommer något att förändras?

Här kan du läsa mer om vårt specialistområde ekonomi