Inhouse / Välkommen till Inhouse operativa HR-nätverk 2021/2022
Biblioteket lyssnare (002)

Välkommen till Inhouse operativa HR-nätverk 2021/2022

Sedan 2018 har vi drivit våra operativa HR-nätverk som har blivit en succé! Vi kommer nu att utöka genom att bjuda in till en helt nystartad nätverksgrupp till hösten. Vill du vara med?

Idag finns en mängd nätverk och forum för informationsutbyte för HR-chefer men vi har upplevt att det finns färre forum som vänder sig till den stora gruppen som arbetar operativt med HR-frågor och dagligen är hands-on med de utmaningar som finns i bolagen idag. Det operativa HR-nätverket vänder sig därför till dig som arbetar brett med HR-frågor och som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag.

"Det har aldrig varit så svårt att vara chef som idag och samtidigt har det aldrig varit så svårt att vara medarbetare. Chefer och medarbetare behöver stöd i de allt större utmaningarna med snabba förändringar och högre krav från organisationen, och det stödet behöver de från dig som idag arbetar inom HR."

I nätverket fokuserar vi på operativa och strategiska frågor knutna till din arbetsdag. Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna och vi uppmuntrar aktivt deltagande. Inför varje träff läggs därför ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

Läs även "5 minuter om agilt ledarskap"

Vid några tillfällen tar vi även in relevanta föreläsare, som med egen erfarenhet kan berätta hur de löst svåra utmaningar eller spanar in i framtidens utveckling. Som medlem i nätverket får du tillfälle att nätverka och mingla med likasinnade, samt får möjlighet att ta med dig tankar, idéer och handfasta verktyg att implementera i ditt dagliga arbete. Träffarna sker på morgonen och frukost ingår.

Detta ingår: Fyra större träffar, där vi bjuder in intressanta föreläsare om relevant och aktuellt tema. Varannan vecka har vi 30 minuters HR-forum via Teams för nätverksmedlemmar att träffas digitalt och lyfta konkreta case och frågeställningar med varandra. Det finns också möjlighet att löpande ta hjälp av sina nätverkskompisar via en chattfunktion.


Tid:
Första tillfället är den 8 september kl 08:00-10:00 eller 15 september 08:00-10:00.
Plats: Inhouse, Norrmalmstorg 14
Kostnad: 3 900 kronor för hela säsong 2021/2022
Anmälan: Mejla in din anmälan till: jessica.johansson@inhouse.se

Varmt välkomna!

//Vännerna på Inhouse

Missa inte "Pandemins effekter - vad säger arbetsrätten?"