Inhouse / Artiklar / ”Att bygga företagskultur är den avgörande faktorn för att få in talanger”
klarna ex 2

”Att bygga företagskultur är den avgörande faktorn för att få in talanger”

Christian Cabau är marknadschef på det globala fintech-bolaget Klarna med 4000 anställda världen över. Han ansvarar för avdelningen Creation på Klarna Agency och den 17 september stod han på, den i år digitala, scenen på vår årliga inspirationsdag ”Inhouse Inspiration Day” med ämnet om hur man driver förändring och utveckling på en inhousebyrå.

Läs fler intervjuer här

Christian har studerat ekonomi i Lund, arbetat på Telenor och DDB innan han började arbeta på Klarna 2017. Under de senaste åren har Klarna Agency gått från att vara en mindre produktionsfunktion till en modern och kreativ inhousebyrå med drygt 50 anställda.
-
Klarna Agency står på flera olika ben, varav ett är Creation teamet som jag är ansvarig för. Vårt jobb är att ta oss an de stora briefarna, ta fram övergripande koncept och göra de globala kampanjerna. Basen i teamet består av projektledare och konceptuella kreatörer men vi har också grafiska designers och strateger för både media och PR.

ETT KOMPLEXT VARUMÄRKE
Klarna har på flera sätt och vis valt att gå sin egen väg. På huvudkontoret på Sveavägen går till exempel inredningen i rosa, något som inte är helt vanligt i fintech-branschen, och varumärket blir mer och mer komplext.
- Klarna har växt till att bli ett ganska avancerat bygge och vårt erbjudande är så pass omfattande idag att det är svårt för externa byråer att fullt förstå och sätta sig in i vårt företag och vad vi gör. För drygt 3 år sedan började vi satsa stort på vår egen app och i och med det lyckades vi få ihop vår produkt allt mer. Appen, tillsammans med att vi arbetat hårt med att kunna erbjuda samma tjänster i alla marknader, har gjort att vi kunnat centralisera mycket av vår kommunikation. Detta i sin tur skapar otroliga skalfördelar i vår marknadsföring både avseende tid och resurser. Vi är noga med vår ”look and feel” och har strikta guidelines för hur man får göra och inte, och dessa kan ibland vara svåra för externa byråer att helt förhålla sig till. Även kvalitetsaspekten är därför något som gjort att vi valt att lägga mer arbete internt.

TILLVÄXTRESA I USA
En annan fördel med att arbeta inhouse är att Klarna lättare kan hålla ihop den röda tråden när företaget växer och blir alltmer internationellt.
- När vi för två år sedan började växla upp i USA, en av våra viktigaste tillväxtmarknader, insåg vi att vi också behöver harmonisera varumärket mer globalt. Tillväxtresan i USA ställde nya krav på vår kommunikation eftersom vi redan var mogna i Norden men samtidigt behövde bryta igenom på den amerikanska marknaden. Därav valet av artist till vår senaste globala kampanj- ASAP Rocky, som är ett väldigt stort namn i USA. Här kommer också fördelarna fram med en väl utvecklad inhousebyrå. I den kampanjen jobbade vi nämligen tätt ihop med en extern byrå där arbetsgrupperna var helt mixade. Gemensamt ansvarade vi för projektledningen och det strategiska, vår egen studio gjorde allt det grafiska och våra projektledare och vår producent övervakade sedan alla externa parter för själva filmproduktionen, vilket hjälpte oss att hålla ihop varumärket även på en ny marknad. Det vi gör i USA får spridning över hela världen och det är därför viktigt att vi visar ett enat varumärke, vi kan inte vara en typ av varumärke på den amerikanska marknaden och ett annat på den nordiska.

Läs även vår artikel "5 minuter om agilt ledarskap"

INVESTERA I ATT ANSTÄLLA DE BÄSTA
På Inhouse Inspiration Day ska Christian bland annat dela med sig av insikter kring förändringsarbete och avslutningsvis frågar vi honom om han har något råd han kan delge redan nu.
- Ett råd är att se till att bygga företagskultur som, enligt mig, är den mest avgörande faktorn för att få in talanger. Klarna Agency är i dag så pass stort så nästan alla i branschen känner någon som arbetar här, och vet då också om hur det är att arbeta på insidan. Ofta tar duktiga talanger med sig andra bra personer in, vilket hjälper till att växa gruppen åt rätt håll. Var därför kräsna och investera i att anställa de bästa för jobbet. Det kommer att löna sig.
-En annan lärdom är vikten av att inse och planera för rotation i teamet, d.v.s. att kollegor kommer gå vidare till nya roller och uppdrag så småningom. Det är något som delvis hänger ihop med den typ av personer som vill arbeta kreativt men även de som specifikt söker sig till Klarna. Det är duktiga kreatörer som vill synas, höras och göra storslagna saker, de har ett stort driv och söker hela tiden nya utmaningar. Det är därför viktigt att vi som företag hela tiden arbetar för att det ska finnas möjlighet för medarbetare att växa internt, att få utvecklas och få utväxling.