Inhouse / Artiklar / Så här tar du referenser på din nya arbetsplats
Kaffekopp vid dator 2021_1126x550

Så här tar du referenser på din nya arbetsplats

Snudd på alla företag tar referenser på nya medarbetare, men det blir även vanligare och vanligare att kandidater i en rekryteringsprocess tar referenser på sin kommande arbetsplats. Mycket om din nya arbetsgivare kan du läsa dig till och du har troligtvis fått matnyttig information under din arbetsintervju, men det är även många frågor du kan få svar på genom att ta referenser. Här kommer 5 tips på hur du kvalitetssäkrar din framtida arbetsgivare.

Ska du säga upp dig? Läs även "Så här lämnar du företaget med stil"

1. Be om referenser
Det finns ingen anledning att hymla med att du gärna vill ha 1-2 referenser. För de flesta arbetsgivare ses det som ett tecken på engagemang och noggrannhet. Om din nya chef däremot börjar skruva på sig och rynka pannan kan det i sig vara ett tecken på att det är något som inte är som det ska.

2. Specificera vilken typ av referenser du vill ha
När du ber om referenser är det bra att du är tydlig med vilken typ av referenser du är ute efter. Kan du kanske prata med din företrädare, någon som har en ledande position inom företaget eller en före detta anställd som lämnat företaget? Är du intresserad av att veta mer om din chefs ledarskap är det viktigt att komma i kontakt med någon av hennes/hans direktrapporterande.

Vill du veta mer om din blivande chefs ledarskap ska du även läsa "Frågor att ställa till din nya chef- innan du tackar ja"

3. Definiera vad som är viktigt för just dig
Ta dig tid, innan referenssamtalen, att identifiera vad du tycker är viktigt så att du vet vilka frågor du ska koncentrera dig på. Är det företagskulturen och efterlevnaden av värdeorden som är viktiga? Eller är det viktigt för dig att man har en tydlig målstyrning och vision om vart företaget är på väg?

4. Ställ rätt typ av frågor 
Ställ rätt typ av frågor och formulera frågorna som öppna frågor. Om du vill stämma av hur din nya chef är som ledare så ska du exempelvis ställa frågor om hennes ledarskapsstil, styrkor och svagheter eller hur hon skulle agera i en viss situation. Lyssna in svaret noga och försök även upptäcka om det är något referensen inte säger.

5. Kalibrera svaren
Stämmer den nya informationen in på den tidigare information du har fått? Eller är det något som inte riktigt stämmer? Om din nya chef t.ex. har sagt att de har fria och flexibla arbetstider men en referens säger att det är strikt med tider kan det finnas en poäng att du dubbelkollar vilka arbetstider som gäller. Om du får höra att personalomsättningen är hög, gå tillbaka till din nya chef och fråga hur de ser på det.

Avslutningsvis, ingen arbetsplats är felfri men genom att kolla upp din blivande arbetsgivare har du större chans att värdera den nya arbetsplatsen rätt.

Här kan du läsa "5 tips för en lyckad digital introduktion av nya medarbetare"