Inhouse / Webinar 1 december – 5 principer för att utveckla hälsosamma arbetsplatser
AramSeddigh Pressbild

Webinar 1 december – 5 principer för att utveckla hälsosamma arbetsplatser

Den tekniska utvecklingen har under en längre tid knuffat vårt arbetssätt mot mer och mer flexibilitet. Pandemin har fungerat som en accelerator, då organisationer har blivit tvungna att ställa om sina processer och skapa strukturer för ett ökat distansarbete. Nu när vi återvänder till kontoret är det rimligt att ställa sig frågan hur vi vill arbeta efter pandemin, samt hur miljön behöver anpassas för att stödja medarbetarna för både individuellt arbete, olika typer av samarbeten och möten.

Aram Seddigh kommer denna morgon att presentera hur olika typer av arbetssätt skiljer sig från varandra och vilka 5 principer som är centrala att ha i beaktande för att skapa hälsosamma och funktionella arbetsplatser och arbetssätt. Aram kommer även att dela med sig av färska resultat från undersökningen ”kontor och arbetssätt efter pandemin”.

- Kontor, kontorslandskap och aktivitetsbaserat arbetssätt – vad är skillnaden och vilket arbetssätt gynnar verksamheten bäst?
- Hur har vi påverkats av pandemin och hur önskar tjänstemän arbeta post-pandemin?
- Så påverkas din hjärna i olika kontorsmiljöer och så ger du den rätt förutsättningar för att arbeta effektivt.


När? 
             Onsdag 1 december

Tid?               Kl. 08.30-09.30

Var?               Digitalt via Teams

Anmälan:      Du anmäler dig till HR-event@inhouse.se ange ditt namn och den mailadress från vilken du kommer att delta. Länk till webinariet skickas ut dagen innan.

Varmt välkommen önskar vi på specialistområde HR

Aram Seddigh är fil. dr i arbets- och organisationspsykologi, ekonom och leg. psykolog. Aram arbetar idag som arbetsplatsstrateg på WeOffice där han stöttar organisationer vid framtagning av arbetsplatsstrategier samt tillhandahåller certifierande utbildningar för arbetsplatsstrateger.  

Läs även om Inhouse operativa nätverk för 2021/2022