Inhouse / Så här attraherar du de bästa medarbetarna (och får dem att stanna)
GFKT1597-Redigera_Artikel

Så här attraherar du de bästa medarbetarna (och får dem att stanna)

De företag som lyckas attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare för organisationen kommer att lyckas betydligt bättre än andra. Dagens arbetsmarknad kräver nya incitament i form av exempelvis kompetensutveckling, individanpassade förmåner och kontinuerlig feedback från arbetsgivaren. Så, hur kan du som ledare sticka ut i konkurrensen om talangerna?

Som arbetsgivare på kandidatens marknad gäller det att vara flexibel och kontinuerligt utveckla ert employer branding arbete. Du kan räkna med att dina medarbetare (nuvarande som framtida) har som målsättning att röra sig framåt i karriären. De har stenkoll på vad de vill ha ut av sin arbetsgivare – och har inga problem med att byta jobb för att få det.

1. Identifiera talangerna för just ditt företag
Som arbetsgivare måste du arbeta strategiskt och med tydliga målbilder kring vad för medarbetare du vill ha i din organisation. Många företag arbetar med A-kunder och VIP-kunder men vilka nyckelmedarbetare har du? Att ringa in de kritiska kompetenserna kopplat till företagets framgång och identifiera talangerna för just ditt företag är avgörande för att lyckas. Först när du vet vilken målgrupp du vill tala till kan du börja arbeta målgruppsanpassat.

2. Skapa ett bra introduktionsprogram
Den första perioden på ett nytt jobb underlättas enormt både för dig som chef och för medarbetaren genom en strukturerad introduktion. Några delar av ett introduktionsprogram kan vara en beskrivning av organisationen som helhet, dess strategier och mål samt hur den nya medarbetarens roll passar in i och bidrar till de övergripande målen. Ett rätt genomfört introduktionsprogram ger medarbetaren en chans att smidigt och snabbt komma in i jobbet samt känna sig välkommen. Vilket därför är något som alla bör få ta del av när de börjar på en ny arbetsplats.

Missa inte vår artikel "5 tips för en lyckad digital introduktion av nya medarbetare"

3.Lägg kraft på kontinuerliga avstämningssamtal
Många chefer gör misstaget att styra medarbetarsamtalet för mycket. Gör inte det. Lyssna in utmaningarna de anställda tar upp, ställ frågor och följ upp synpunkterna. Att kontinuerligt fånga upp tankar, känslor och upplevelser gör att medarbetaren känner sig sedd och hörd, samtidigt som du får chansen att identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Vad krävs för att ni tillsammans ska nå de gemensamt uppsatta målen? Att ha medarbetarsamtal på en regelbunden basis, exempelvis en gång i kvartalet eller oftare, är ofta något som lönar sig i längden.

4. Skapa förmåner i form av flexibilitet
Man kan också motivera sin personal till utveckling genom förmåner som till exempel extra semesterdagar, individuell lönesättning, friskvård och liknande. Idag är även en flexibel arbetsvardag en förmån som många medarbetare värderar högt -  att påverka sin egen arbetstid. En del arbetar bättre på morgonen, och en del på sen eftermiddagen. Efter det senaste året har även flexibilitet i form av möjlighet att arbeta på distans blivit en viktig parameter för många. Förmåner i form av flexibilitet kan många gånger leda till bättre resultat och ökad lönsamhet.

5. Ge dina medarbetare förutsättningar för kompetensutveckling
Hur kan du som ledare utveckla dina medarbetare så att de kan prestera på toppen av deras kapacitet? Ett sätt är att ge dina medarbetare möjlighet att vidareutveckla sig genom olika former av utbildningar, kurser och seminarier. I dag är det många företag som sätter upp egna utbildningsplattformar för att säkerställa kvalitén, anpassa utbildningen efter specifikt behov och spegla företagets värderingar i utbildningspaketet. Vi på Inhouse har exempelvis en intern utbildningsplattform, Inhouse Academy.

En annan form av kompetensutveckling kan vara att du håller en workshop för dina anställda i ett ämne de tycker är intressant och utvecklande. I den här artikeln har vi skapat en checklista för hur du genomför en framgångsrik workshop!