Inhouse / Artiklar / Inhousebarometern 2022
Inhousebarometern_Inlagg-1

Inhousebarometern 2022

Vi har under våren genomfört vår årliga kartläggning av inhousefunktioner och sammanställt det i vår rapport Inhousebarometern. 

Kartläggningen visar att 45% av de som har svarat ser att Inhousefunktionernas övergripande uppdrag kommer att förändras gentemot föregående år.

Kartläggningen visar att inhousefunktionerna:

  • Får ett tydligare mandat och utveckling av marknadskommunikationsplanen
  • Gör en större förflyttning från extern byrå till intern kompetens
  • Ökar produktionskapacitet inom rörlig produktion
  • Går från produktionsinriktad till mer kreativt fokus och ansvar
  • Större ansvar för kommunikationen genom hela kundresan fokus på strategisk och kreativt ägarskap
  • Ger nya arbetssätt som ska ge ökad kreativitet och effektivitet
  • Minskar samarbetet med externa byråer

Ladda ner rapporten genom att fylla i dina kontaktuppgifter

Missa heller inte vårt nätverk för inhousechefer