Inhouse / Artiklar / Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal: ”Vi hjälper enskilda personer”
IMG_6462 (1)-1

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal: ”Vi hjälper enskilda personer”

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal är en av landets 18 antidiskrimineringsbyråer och har sitt säte i Trollhättan och är en av de äldsta byråerna i landet. De är en av våra första nominerade till Inhouse Wall of Inspiration, en satsning av Erfarenhetsstiftelsen.

Nominera någon till Inhouse Wall of Inspiration

På Antidiskrimineringsbyrån arbetar de med kostnadsfritt stöd till de som utsätts för diskriminering samtidigt som de också arbetar med utbildning och informationsspridning. De stöttar med andra ord upp när diskriminering skett och arbetar samtidigt förebyggande mot att diskriminering ska ske. Den här typen av antidiskrimineringsbyråer har en unik position då de främst verkar lokalt, nära personer och grupper som utsätts för diskriminering. Detta ger dem specifik kunskap kopplat till anmälningar lokalt som centrala myndigheter har svårt att få. Med lite medel men bred kompetens arbetar Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal för alla människors rätt att inte bli utsatta för diskriminering och orättvisor oavsett kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etnicitet, religion och trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

”Vi hjälper enskilda personer”

– Vi är en liten byrå med två heltidsanställda och en jurist på 30 % som arbetar hårt och mycket med aktiva åtgärder inom alla de sju diskrimineringsgrunderna i 14 kommuner. Med lite medel men med bred kompetens hjälper vi enskilda personer. Vi är extra stolta att kunna bertta att vi i slutet av 2021 vann en förlikning mot en kommun och då hjälpte vi en enskild person som blivit utsatt för åldersdiskriminering, säger Eva Enderlein Fall, Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal.

Vill du också nominera en person eller en organisation till Inhouse Wall of Inspiration? Här hittar du nomineringsformuläret.