Inhouse / Inhouse medarbetarundersökning 2022
Celebration in the office

Inhouse medarbetarundersökning 2022

Varje år genomför vi en medarbetarundersökning, syftet med undersökningen är att identifiera och kartlägga styrkor och förbättringsområden för Inhouse som arbetsgivare.

– Vi vill alltid utvecklas och se efter hur våra kollegor mår på arbetsplatsen. För årets undersökning hade vi en hundraprocentig svarsfrekvens vilket känns jättekul, vi uppskattar alltid när våra kollegor engagerar sig i företaget, säger Marcus Jönsson, vd på Inhouse.

eNPS på 72 poäng

Ett av årens resultat som vi är extra stolta över är medarbetarlojaliten, det här mäts i vad som kallas för Employer Net Promoter Score (eNPS), det mäts i tre nivåer: 0-6 = Kritiker, 7-8 = Passiva och 9-10 = Ambassadörer. Det ger ett resultat mellan minus 100 till plus 100. Vi på Inhouse kan stolt berätta att vi har en eNPS på hela 72 poäng. Det är en ökning på 10 poäng sedan 2018, vilket känns otroligt att vi höjt våra medarbetares förtroende för Inhouse under pandemiåren.

De frågor som fått högst resultat i årets undersökning och som är viktiga att uppmärksamma handlar om öppet klimat, att ledningsgruppen behandlar alla medarbetare lika viktiga oavsett diskrimineringsgrund samt inger förtroende och stimulerar till medarbetarnas goda hälsa. Den sistnämnda är även den som visar störst positiv utveckling sedan 2019.

Önskemål om mer tydlighet

Men som alla andra arbetsplatser finns det självklart förbättringsområden och vi behöver jobba på att förbättra mer tydlighet kring de anställdas arbetsuppgifter och hur de bör fördela sin tid. Inhouse ägare behöver också förtydliga sina mål för företaget tydligare till sina medarbetare tillsammans med ledningsgruppen. Fokus framåt kommer också att ligga på ledningens effektivisering av processer samt transparens i internkommunikationen vilka identifierats som en drivkraft i årets mätning.