Inhouse / Vad behöver ledaren av sin ledare?
kvinna vid trappa_högre upplösning

Vad behöver ledaren av sin ledare?

Vi på Inhouse Executive Search vet att chefskandidaten som tänker byta jobb har en egen kravlista. Vad söker de när de ska välja sin nästa chef och sammanhang? Vad behöver de för att må bra och prestera väl? Och vad finns det för förutsättningar för att vara den bästa ledaren för sina team? Här är 6 punkter som vi ofta ser i kandidaternas kravlista till sin nya ledare:

1. Tydliga riktlinjer och mål från sina chefer, för att veta vad som förväntas av dem som ledare, så att de kan rikta sina insatser rätt. Det handlar om att klargöra förväntningar på prestation, resultat och ledarbeteenden.

2. Att ha tillgång till mentorer eller coacher. Genom mentorskap och coachning kan chefer få stöd, feedback och råd för att utveckla sitt ledarskap och hantera utmaningar på ett effektivt sätt.

3. Även chefer behöver utveckling. Framtidens ledare uttrycker en önskan om kontinuerlig möjlighet till utbildning och utveckling för att hålla sig uppdaterade med senaste trenderna, verktygen och metoderna inom ledarskap.

4. Möjlighet att påverka ligger högt på önskelistan hos framtidens chefer. Befogenheter och autonomi att fatta beslut samt möjlighet till att driva förändring.

5. Regelbunden och öppen kommunikation med sina egna chefer. Chefer behöver få feedback på sitt arbete och sina prestationer samt möjlighet att dela sina framsteg, utmaningar och behov.

6. Vikten av att nätverka och exponeras för olika delar av organisationen. Detta bidrar till professionell utveckling och förståelse för helheten, samt möjlighet att bygga relationer och samarbeta med andra nyckelpersoner.

Att rekrytera rätt ledare eller annan nyckelkompetens till din organisation handlar om affärsförståelse, mångårig branschkunskap och ett gediget kandidatnätverk. Det är just det som vi på Inhouse Executive Search är bäst på. Med fingertoppskänsla vid val av kandidater och ansvar för hela processen – även efter leverans – hittar vi rätt nyckelperson som kommer att föra med sig nyttan in i din organisation.